Wyniki wyszukiwania dla zapytania: ustawa z 2 lipca 2004 o swobodzie dzialaknosci gospodarczej


Czy pieczątka firmowa (konkretniej spółki cywilnej) musi zawierać nip?
Chciałbym już wyrobic pieczątke, nie mając jeszcze nip'u, sam regon wraz z
nazwą i adresem firmy.


Debatowano na tej grupie wielokrotnie nad problemem pieczatki. Moral z
tych dyskusji w zasadzie byl jeden: warto miec pieczatke o tresci:
"Oświadczam, że nie posiadam pieczątki firmowej". Jeżeli już zdecydujesz
się na jej posiadanie to musi się na niej znaleźć: pełna nazwa firmy,
siedziba i jeśli inny adres (Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej rozróżnia adres przedsiębiorcy od adresu
siedziby) oraz REGON. Z powodów praktycznych warto tam też umieścić inne
przydatne informacje i wykorzystać to, że pieczątka jest maszyną służącą
do szybkiego pisania, mam na myśli NIP, nr konta bankowego na które
klieci przelewają pieniądze, nr telefonu, faxu, adres www i mail etc :)

j.Założyłem własną działalność gospodarczą. Mimo, że chciałbym aby moja
firma była identyfikowana po nazwie, wpisu mogłem dokonać tylko w takiej
postaci:

Imię i nazwisko
Nazwa firmy

Czy  to taki standard i obowiązek, czy to kaprys urzędników ????

Wolałbym wpis :

NAZWA FIRMY
imię i nazwisko


Proponuję abyś zaczął od przeczytania ustawy o dzialanosci gospodarczej.
Zadziwiajace jest, jak wiele osob prowadzi działalność gospodarczą czerpiąc
swoja wiedzę wyłącznie z artykułów prasowych czy emaili wysyłanych przez
"ekspertów" na listy dyskusyjne.
A przecież te informacje są z drugiej czy z trzeciej "ręki". Nie zawsze są
prawdziwe.

Dlatego proponuję abyś:
przeczytał przynajmniej raz prawo, które daje Ci tę szansę,
jaką jest możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807) - tekst jednolity
http://skocz.pl/beuy  300 KB - w postaci pdf


    A wydawało mi się, że grupy dyskusyjne są po to, aby pewnych rzeczy się
dowiedzieć bez konieczności czytania całego prawa. No cóż najwyraźniej się
pomyliłem i użytkownik "Paweł" mi to uświadomił. Dziękuję Ci BARDZO..
Pytanie tylko po co korzystasz z grup dyskusyjnych skoro wszystko można
znaleźć w książkach??

MK

| Założyłem własną działalność gospodarczą. Mimo, że chciałbym aby moja
| firma była identyfikowana po nazwie, wpisu mogłem dokonać tylko w takiej
| postaci:

| Imię i nazwisko
| Nazwa firmy

| Czy  to taki standard i obowiązek, czy to kaprys urzędników ????

| Wolałbym wpis :

| NAZWA FIRMY
| imię i nazwisko

Proponuję abyś zaczął od przeczytania ustawy o dzialanosci gospodarczej.
Zadziwiajace jest, jak wiele osob prowadzi działalność gospodarczą
czerpiąc
swoja wiedzę wyłącznie z artykułów prasowych czy emaili wysyłanych przez
"ekspertów" na listy dyskusyjne.
A przecież te informacje są z drugiej czy z trzeciej "ręki". Nie zawsze są
prawdziwe.

Dlatego proponuję abyś:
przeczytał przynajmniej raz prawo, które daje Ci tę szansę,
jaką jest możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
U.
Nr 173, poz. 1807) - tekst jednolity
http://skocz.pl/beuy  300 KB - w postaci pdfNajwiekszy na świecie !!!!!

W końcu panowie Jan Kluczyk, Nemmcycki i paru gości z LSD-UB (Sojusz
Lewych
Dochodów) mają zakłady "pracy chronionej".......


Towarzyszu! To pomówienie. Dowody proszę.:-)
Ci co ich masz na myśli postępują zgodnie z prawem:-(

Może "wczorajsza" ustawa :

"W 60. rocznicę rozplakatowania w Chełmie moskiewskiego Manifestu PKWN,
dokładnie o godzinie 12.04 prezydent Aleksander Kwaśniewski uroczyście
podpisał dwie ustawy z 2 lipca 2004 r.: o swobodzie działalności
gospodarczej (cieńszą) oraz przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie
działalności gospodarczej (znacznie grubszą). "

rozświetli "światełko w tunelu"


[...]

No to jedziemy, DEFINICJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ AD 2006, stan na dzień
30-11-2006:

***Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
...
***Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.
...
***Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
...
***Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
...

Miłej kontemplacji;),


  Optymista :)

  Najpierw skompletujmy listę innych przepisów, proponuję zapis
z treściami dołączyć na koniec (żeby nie przesadzić z gigabajtami).

  Od siebie dorzucam:
- ustawa Prawo Działalności Gospodarczej, wybrane przepisy obowiązują
  jeszcze przez 30 dni :) (no niech będzie że to dowcip, ale skoro "na
  dzień"...)
- Ustawa z dnia 13 pa dziernika 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych

  Co jeszcze przeoczyliśmy?

pzdr, Gotfryd


Plan tp socjalny dostępny jest wyłącznie dla Abonentów nie posiadających
numeru REGON, za wyjątkiem .... [...}.

Plan tp darmowe weekendy oraz plan tp darmowe wieczory i weekendy jest
dostępny wyłącznie dla abonentów będących osobami fizycznymi, które nie są
przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173 poz. 1807 z 2004r.).

Może mi ktoś wytłumaczyć czym różnią się te 2 zapisy  Czy to są różne kręgi
klientów? I dlaczego Autor (DTP) tak to zróźnicował?


Plan tp socjalny dostępny jest wyłącznie dla Abonentów nie posiadających
numeru REGON, za wyjątkiem .... [...}.
Plan tp darmowe weekendy oraz plan tp darmowe wieczory i weekendy jest
dostępny wyłącznie dla abonentów będących osobami fizycznymi, które nie są
przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173 poz. 1807 z 2004r.).
Może mi ktoś wytłumaczyć czym różnią się te 2 zapisy  Czy to są różne
kręgi
klientów? I dlaczego Autor (DTP) tak to zróźnicował?


pierwszy plan jest zarowno dla osob fizycznych, ktore nie prowadza
dzialalnosci, jak i dla osob prawnych, ktore nie maja regonu
drugi plan jest wylacznie dla osob fizycznych i tyle
innymi slowy przedsiebiorca nie skorzysta z zadnej z powyzszych ofert

loksim


Od września do ZUS i NFZ po interpretacje prawne za 40 zł!

Już we wrześniu przedsiębiorcy będą mogli wystąpić do ZUS i NFZ o wydanie pierwszych pisemnych interpretacji prawnych w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. 18 września 2008 r. wchodzi bowiem w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podpisana 28 lipca przez Prezydenta.

Pełny artykuł przeczytasz tutaj:
Od września do ZUS i NFZ po interpretacje prawne za 40 zł!

Art. 8. (15) 1. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, oraz zawodnicy niezrzeszeni w klubach sportowych, w liczbie co najmniej 15, mogą zakładać związki klubów sportowych lub zawodników, zwane dalej "związkami sportowymi".
2. Związek sportowy może działać w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Art. 6. 1. Podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej jest klub sportowy.
2. (11) Klub sportowy może działać jako osoba prawna utworzona na podstawie odrębnych przepisów albo jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.).

Obowiązuje Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. Zgodnie z w/w ustawą zarejestrować się musi przedsiębiorca. Kim jest przedsiębiorca? - m.in. osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. A co to ta działalność gospodarcza? - m.in. działalność wytwórcza, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Tyle prawniczego nudzenia
Czyli jeżeli nie robisz masowo tych noży i z tego się nie utrzymujesz, to nie jesteś przedsiębiorcą i nie musisz być zarejestrowany w Ewidencji Działalności Gospodarczej, występować o nadanie numeru REGON i NIP, zgłaszać rozpoczęcie działalnosci do ZUS itd. O obowiązku podatkowym pisałem wcześniej, wynika on z ordynacji podatowej. Jeżeli wytwarzasz te noże na zamówienie to jest to umowa o dzieło z kodeksu cywilnego. Koszt uzyskania przychodu wynosi w tej umowie 50 % jezeli dobrze pamiętam, reszta to Twój przychód, jak przekroczy kwote wolną od podatku to musisz zapłacić podatek

Koledzy w związku z tym mam pytanko, czy mogę podejść tylko "pod gaz", (mam podstawowe uprawnienia), czy muszę zdawać całość (czego nie ukrywam na razie nie chciałbym robić).


Dz.U.04.246.2469
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 4 listopada 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów

§ 12. 1. Osoby, o których mowa w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), nieposiadające uprawnienia do przeprowadzania wszystkich rodzajów badań technicznych pojazdów mogą uzupełnić te uprawnienia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą uzupełnić uprawnienia w przypadku ukończenia odpowiedniej części szkolenia i zdania egzaminu kwalifikacyjnego.

§ 8. 1. Badania techniczne pojazdów przeprowadza się w stacjach kontroli pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy, jeżeli:
1) jednostka organizacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej nie posiada stacji kontroli pojazdów upoważnionej do wykonywania badań technicznych pojazdów albo
2) wykonanie badania jest uzasadnione względami służbowymi, organizacyjnymi lub ekonomicznymi.
2. Pojazdy poddaje się badaniom technicznym w stacjach kontroli pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy, po uprzednim zdemontowaniu wyposażenia specjalnego.

Ale nie z marszu;
§ 9. 1. Współdziałanie kierownika jednostki nadzorującej i starosty dotyczy przeprowadzania badań technicznych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów, o których mowa w § 2, posiadających zezwolenie starosty wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).
2. W razie stwierdzenia, że stacja kontroli pojazdów, o której mowa w ust. 1, przestała spełniać wymagane warunki lub badania techniczne są przeprowadzane niezgodnie z przepisami, starosta może powiadomić kierownika jednostki nadzorującej o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wydanych decyzjach w tym zakresie.
3. Na wniosek starosty kierownik jednostki nadzorującej może wyznaczyć przedstawiciela tej jednostki do przeprowadzenia wspólnie ze starostą kontroli stacji kontroli pojazdów

[ Dodano: 16-12-2008, 11:43 ]

" skoro pojazdy samochodowe podlegają badaniom w uprawnionych punktach kontroli to do badań wiatrówek też należy mieć uprawnienia "


Wszystko fajnie ale ....

Badanie techniczne pojazdu reguluje Kodeks Drogowy
a dokładnie Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" z 20 czerwca 1997r. (z późniejszymi zmianami)
W szczególności Dział III Pojazdy, Rozdział 3 "Badania techniczne pojazdów" Art. 83 "Stacje kontroli pojazdów"
Który to artykuł szczegółowo i wyczerpująco definiuje który podmiot ma jakie uprawnienia i na bazie jakich przepisów (dokładnie Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.) ma prawo do uzyskania wpisu do "Rejestru przedsiębiorstw prowadzących stacje kontroli pojazdów"

Radził bym się uprzejmie zapytać sz. p. policjanta na podstawie jakich przepisów określonych ustawą może wskazać ci uprawniony tymi przepisami podmiot mogący wystawić zaświadczenie o energii wiatrówki i na podstawie tego wydać orzeczenie o byciu bronią lub nie byciu bronią tejże wiatrówki.

O ile mi wiadomo nigdzie nie przewidziano w przepisach którejkolwiek ustawy istnienia tychże podmiotów mających takie uprawnienia.

Można. W przypadku, gdyby były ... korzystniejsze dla zainteresowanego.
Co polecam uwadze obecnego Zarządu. Te przepisy wprowadzał poprzedni.


Bardzo słuszna uwaga.

Mnie interesuje inna sprawa:
Czy w wyniku zmian dokonanych w ustawie o KF, jak traktować np. POLONIĘ GSM Plus, POLONIĘ Trade Trans?
IMHO można je traktować jako samodzielne kluby sportowe zgodnie z art. 6 ust 2 KF, ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Art. 6. 1. Podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej jest klub sportowy.
2. Klub sportowy może działać jako osoba prawna utworzona na podstawie
odrębnych przepisów albo jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 94, poz. 788).”,

....że "wtroncem" się nieśmiało ...
Dziadek napisał :

Teczkowcy będą mieli problem.


Może ja nie rozumiem tych zapisów , ale wydaje mi się , ze nic się nie zmieni ... Piter ma rację ...
Akredytacja dotyczy :
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zm.
Art. 82. 1. .....Osób prawnych i fizycznych które mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Art. 83a. 1. Prowadzenie szkoły lub placówki oraz zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, nie jest działalnością gospodarczą. 2.

Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).

Czyli - rzeczywiście skoczą ceny w szkołach i placówkach niepublicznych - a teczkowcy jak szkolili tak szkolić bedą ....
Chyba , że czegoś "nie kumam"

Szybkie wskazówki.
Nie winię Pana J. Kowalskiego za odpowiedzi jakie udzielił dla Atestu. Są takie jakie nasze prawo, którego musi się trzymać. Ustawy przechodzą przez SEJM.
Autor wyjaśnień z tego zakresu zacytowanych przez Marię wyraźnie poszybował w kierunku placówek oświatowych, bez wnikania głębiej. Pragnę zauważyć, że ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Obw. Marszałka Sejmu RP z 19 listopada 2004 Dz.U. 256 poz. 2572) w art. 83a.2 stanowi:
Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 173, poz. 1807). Jeżeli ktoś chce się wgłębić w zagadnienie to polecam dobrze przestudiować definicje w aktach prawnych oraz to jakie obwarowania są związane np. z prowadzeniem placówki oświatowej. Polecam również wnikliwe zapoznanie się z lekturą Dz. U. 31 poz. 216 /06., które należy porównać z Dz. U. 180, poz. 1860. Jestem przekonany o łagodzeniu swoich sądów w wypowiedziach.
Pewne asy jeszcze chowam w rękawie.

Nie nadążam... Dwa dni odpuscilam i sie gubie...
Ale - z pobieznego przejrzenia tuszę, że eMKa ma rację. A w tekscie wklejonym przez marie - bardzo ciekawym zresztą - najbardziej podoba mi się zdanie:

"działalność oświatowa nie obejmująca prowadzenia szkoły czy placówki może być podejmowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1807."

I błagam.... nie szukajcie dziury w całym, bo czasem odnosze wrazenie, ze probujemy byc swiętsi od papieża......

Do makintosha27.
Ksiązka ta zawiara nastepujace rubryki:
Tytuł:
KSIĄZKA KONTROLI PRZEDSIĘBIORCY - nazwa przedsiębiorcy.pieczęć
Lp
Organ przeprowadzjący kontrole
Oznaczenie upowaznienia do kontroli
Zakres przedmiotowy przeprowadzanej kontroli
Czas trwania czynności kontrolnych/data podjęcia kontroli/data zakończenia kontroli/całkowity czas trwania kontroli
Uzasadnienie przedłuzenia czasu trwania kontroli
Zalecenia pokontrolne,zastosowane srodki pokontrolne
Wykonanie zaleceń pokontrolnych bądź wpis informujący o uchyleniu zaleceń przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej DZ.U.NR 173, poz.1807(wyciąg)
Rozdział 5 - Kontrola przedsiębiorcy art.81-podaj treśc tego artykułu.
Pozdrawiam

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:
a) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - 4 tygodnie,
b) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 8 tygodni.

Są jeszcze wyjątki kiedy kontrolę można przeprowadzać dłużej niż w/w okresy. Szczegółowo to zagadnienie reguluje art. 83 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)

Art. 83a. 1. Prowadzenie szkoły lub placówki oraz zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, nie jest działalnością gospodarczą.

2. Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).

Interpretacja prawna z Biura Edukacji Urząd m.st. Warszawy z 20 09.2004r.

Zgodnie z art.83a ust. 2 ustawy o systemie oswiaty działalność oswiatowa nie obejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu moze być podejmowana na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej. Osoby prowadzące taką działalność nie muszą uzyskiwać wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostki samorzadu terytorialnego. W tym przypadku zaswiadczenia o ukończeniu szkoleń mogą byc wydawane na drukach własnych.

____________

piter


witam, czy istanieje opcja aby obcokrajowiec zalozyl jednoosobowa
dzialalnosc gospodarcza w PL? Szukam i szukam i tylko znajduje info o
spolkach:/ Obcokrajowiec jest czlonkiem UE, o ile ma to znaczenie. Mieszka w
Holandii ale dosc czesto przebywa w Polsce.


a bo szukasz nie tam gdzie trzeba :)

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej:

Art. 13.
1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz
państwniebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które
mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych
przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych
zasadachjak obywatele polscy.
2. Cudzoziemcy, obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy:
1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zezwolenie na osiedlenie się,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z
okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
d) zgodę na pobyt tolerowany,
e) status uchodźcy,
2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
3) są członkami rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca
2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździez tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskieji członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043), dołączającymi
do obywatelipaństw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi-
mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium
RzeczypospolitejPolskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
3. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1 i 2 mają prawo do
podejmowaniai wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie
spółki: komandytowej,komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością
i akcyjnej,a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź
nabywaniaich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią
inaczej.

http://www.msp.money.pl/akty_prawne/swoboda_dzialalnosci_gospodarczej/

a tu masz pełną treść, gdybyś chciał coś jeszcze.
| ok, wiem, czepiam się szczegółów, ale jeśli nie wydasz 36 zł za token,
| to bulisz 5 zł za każdy przelew do ZUS (a o tym właśnie jest ta
| "odnoga" wątku).

| nie musisz wykonywac przelewu w banku jezeli uwazasz, ze jest to zbyt
| drogie,
| jest jeszcze Poczta Polska, ktora niestety rowniez nie jest organizacja
| charytatywna
| i za swoje uslugi pobiera oplaty...

zgubiłeś to, o czym dyskutujemy: wprowadzono pewne, niczym tak
naprawdę nie uzasadnione obowiązki:
a) posiadania rachunku bankowego
b) regulowania składek ZUS trzema osobnymi przelewami


Godny zauważenia jest również fakt, że zgodnie ustawa z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807)

Art. 22.
1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną
działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego
przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z
niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na
złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
dokonano transakcji.

Zastem istnieje sprecyzowany obowiązek posiadania rachunku bankowego.

Kolejne wskazanie to ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (    
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926) któraa w art. 61 stanowi:
§ 1. Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność
gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub
podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia
przelewu.

Dalej możemy jeszcze wspomnieć o ustawie z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społeczonych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887) która w
art. 47 stanowi między innymi:

4b. Płatnik składek zobowiązany jest opłacać należności z tytułu
składek, o których mowa w ust. 4, w formie bezgotówkowej w drodze
obciążenia rachunku bankowego płatnika składek, z zastrzeżeniem ust. 4c.

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do płatników składek będących
osobami fizycznymi, jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub
innych przepisów szczególnych.

Reasumując - obowiązek posiadania rachunku bankowego przez
przedsiębiorcę jest rzeczywisty i spotykamy się z nim na codzień płacąc
podatki, składki ZUS oraz kontrahentom.


Smaczny kotlet, ale odgrzewany

"Nowe" propozycje ułatwień w funkcjonowaniu przedsiębiorstw są już od kilku lat zapisane w ustawie

Michał Zieliński

W poniedziałek, w miejscu niemal symbolicznym, premier przedstawił tzw. pakiet Kluski. Propozycje ułatwień w funkcjonowaniu przedsiębiorstw zostały bardzo dobrze przyjęte przez środowisko ekonomiczno-biznesowe.

Komentatorzy zgłaszają tylko jedno zastrzeżenie. Najważniejsze zmiany - zasada jednego okienka, rejestrowanie firmy na podstawie jednego wniosku, na dodatek składanego drogą elektroniczną, skrócenie okresu rejestracji firmy do trzech dni, zasada, że w tym samym czasie w firmie może być prowadzona tylko jedna kontrola - są już zapisane w ustawie. Została ona uchwalona przed trzema laty przez parlament poprzedniej kadencji (ustawa o swobodzie gospodarczej z 2 lipca 2004 roku). Co więcej, zgodnie z pierwotną treścią ustawy zmiany te miały wejść w życie 1 stycznia 2007 r. Dopiero w wyniku nowelizacji przyjętej przez parlament 16 listopada ubiegłego roku termin ten przesunięto na 1 października przyszłego roku.

Można zrozumieć, że ustawa o swobodzie gospodarczej została uchwalona nieco na wyrost i stawiała przed naszą administracją gospodarczą zbyt ambitne zadania. Trudno jednak uznać wydłużenie funkcjonowania starych przepisów o półtora roku za szczególny sukces. Podobnie potwierdzenie woli wprowadzenia w życie przepisów już uchwalonych nie jest "nowym otwarciem w polityce gospodarczej" czy "początkiem ofensywy prowadzącej do liberalizacji życia gospodarczego". Ów początek ofensywy polega bowiem na zajęciu już zdobytego terenu.

To co zostało zaprezentowane w poniedziałek, przypomina raczej szumne otwarcie nowej restauracji. W reklamach zapewnia ona, że zaspokaja najbardziej wyrafinowane potrzeby, ale podczas bankietu powitalnego podano wprawdzie bardzo smaczne, lecz odgrzewane kotlety.

Odgrzewanie potraw w zasadzie nie poprawia ich jakości. Wyjątkiem jest tu bigos, który im starszy i częściej podgrzewany, tym lepszy. Z oczywistych powodów jedzenia bigosu w lokalach gastronomicznych jednak nie polecam.

Michał Zieliński

http://www.rzeczpospolita...niadze_a_8.html

Nie mam pewnosci, Kostan, ale chyba cos nieaktualny jestes troszku.....

Jest nowszy zapis w tym zakresie..., ktory mowi nie o dzialalnosci na podstawie przepisow ustawy o systemie oswiaty lecz przepisow o swobodzie dz. gospodarczej....

Rozporządzenie weszlo w życie 22 listopada 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy2)

(Dz. U. z 2005 r Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972; Dz. U. 2007 r. Nr 196 poz. 1420)

Na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej "szkoleniem";
2) zakres szkolenia;
3) wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia;
4) sposób dokumentowania szkolenia;
5) przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.
§ 1a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) instruktażu — rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnia¬ nie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy — rozu¬mie się przez to:
a. placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
b. szkołę ponadgimnazjalną,
c. jednostkę badawczo-rozwojową, szko¬łę wyższą lub inną placówkę naukową,
d. stowarzyszenie, którego celem statu¬towym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
e. osobę prawną lub fizyczną prowadzą¬cą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej,
jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

Na pewno ten komentarz podany przez Ciebie jest dosc stary....

Myślę, że długo czekaliśmy wszyscy, nie tylko właściciele takich stacji ale i urzędnicy nadzorujący stacje kontroli pojazdów nieprzedsiębiorców w tym szkoły samochodowe na zajęcie oficjalnego stanowiska przez Ministerstwo Transportu.

I się doczekaliśmy.

Wiadomo, że wykładnią prawa są ustawy i rozporządzenia jednak stanowisko resortu jest jakimś ukierunkowaniem i podpowiedzią dla osób nadzorujących SKP.

Ponieważ pewne kroki kontrolne zostały poczynione więc musiał być z tego odzew.

W dniu 14 lipca 2006r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu podtrzymał stanowisko poprzednigo rządu i poprzedniego Ministra Infrastruktury, iż Stacje Kontroli Pojazdów prowadzone dotychczas przez nieprzedsiębiorców w tym szkoły w myśl przepisów ustawy o swobodzie dzialalności gospodarczej mogą ją prowadzić nadal.

Jednocześnie zapewnił, że resort ten pracuje nad nowelizacją przepisów Prawa o ruchu drogowym by właściciele niebędący przedsiębiorcami mogli ją wykonywać nadal.

Uważam, że Ministerstwo Transportu stanęło na wysokości zadania.

Wyrażam również nadzieję, że przepisy w tym zakresie zostaną uregulowane za kadencji tego rządu by uniknąć jak u poprzedników z MI zapewnień niespełnionych.

Mam nadzieję, że nadzór nad szkołami, czy WORDami pozostanie u starosty i nie przejdzie do np. Ministra Edukacji (nie podważając ich wiedzy technicznej w zakresie nadzorowania SKP) bo najlepiej to wie ten kto ma stały kontakt z rejestracją pojazdów i SKP, dlaczego nadzór powinien pozostać u starosty. Ale to tylko moja prywatna opinia.

Ogólnie cieszę się, że problem ten został chociaż na pewien czas rozwiązany. Jest to jakaś przesłanka do zawieszenia postępowania za brak nr KRS.

Myślę, że zamieszczona opinia pomoże też tym forumowiczom, którzy są nieprzedsiębiorcami a prowadzą stacje kontroli pojazdów.
PS. Z wiadomych względów usunąłem insygnia, numer sprawy i podpisy.

Miłejk lekturki

Dz.U.05.25.209 ze zm. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 lutego 2005 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów
§ 13. ust.
3. Kanał przeglądowy powinien być wyposażony w:
1) oświetlenie:
a) światło możliwie rozproszone, oświetlające miejsce pracy,
b) światło skupione o bezpiecznym napięciu zasilania, kierowane w razie potrzeby na elementy pojazdu (lampa przenośna lub na elastycznym wysięgniku);
2) półki wewnętrzne na narzędzia i klucze;
3) urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu co najmniej:
a) 20 kN - w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
b) 115 kN - w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne pozostałych pojazdów;
4) obrzeże umożliwiające przeciążenie urządzenia do podnoszenia osi pojazdu o 25 % nominalnego udźwigu, przy czym powinno być możliwe ustawienie urządzenia do podnoszenia osi pojazdu również między obrotnicami przyrządu do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu.

Dz.U nr 219 nie zmieniał tej kwestii, tak wiec na 100 % jest to wymagane /już od kilku lat/

Natomiast zgodnie ze stroną www.tdt.gov.pl składając wniosek do TDT o wydanie poświadczenia o którym mowa w ustawie PRD

3. Do wniosku załącza się:
a/. szkic sytuacyjny stacji, rysunki technologiczne stanowisk kontrolnych;
b/. kopię decyzji nadzoru budowlanego zezwalającą na użytkowanie danego budynku -
dotyczy jedynie nowych ( oddawanych do użytku ) stacji kontroli pojazdów.
c/. Kopie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli
pojazdów oraz kopię ostatniego certyfikatu ITS - w przypadku stacji już działających.

Pozostaje jeszcze ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Dz.U.04.173.1807ze zm. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 69. Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej.

W razie wątpliwości możesz zadzwonic do TDT i zapytać o szczególy dotyczące dokumentacji jakiej wymagaja na kontroli

Dz.U. z 2005 r. nr 25 poz. 209
§ 1. Stacja kontroli pojazdów powinna być oznaczona na zewnątrz, w miejscu widocznym szyldem barwy niebieskiej z białymi napisami, zawierającymi co najmniej: określenie rodzaju i godziny otwarcia stacji kontroli pojazdów.

prawo o ruchu drogowym

Art. 83. (95) 1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela pojazdu, przez:
1) podstawową stację kontroli pojazdów - w zakresie:
a) sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska,
b) badań technicznych, o których mowa w lit. a, oraz niektórych badań technicznych, o których mowa w pkt 2, jeżeli stacja posiadała zezwolenie starosty na wykonywanie tych badań wydane przed dniem wejścia w życie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej;
2) okręgową stację kontroli pojazdów - w zakresie badań technicznych określonych w pkt 1 lit. a oraz w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (przed rejestracją w kraju), pojazdu zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdu skierowanego na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę oraz pojazdu sprowadzanego z zagranicy i noszącego ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

dzu z 2004 nr 223 2264
**) Należy wpisać właściwy rodzaj stacji kontroli pojazdów:
- okręgowa stacja kontroli pojazdów,
- podstawowa stacja kontroli pojazdów do badania pojazdów A, B, C, CC, D, T, E w zakresie:
a) sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska,
b) badań technicznych, o których mowa w lit. a, rozszerzonego o badania a, c, d, e, f, jeżeli stacja kontroli pojazdów posiadała zezwolenie starosty na wykonywanie tych badań wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).

18-05-2005 12:36
abcCytat:

Opis: Stan prawny: 2005-04-01
W komentarzu omówione zostały wszystkie przepisy ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), cel ich wprowadzenia, jak również praktyczne skutki stosowania, a także aktualne zmiany dokonane ustawą z 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 229, poz. 2276) oraz ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807). W komentarzu odniesiono się także do aktualnych zmian w Kodeksie cywilnym wprowadzonych ustawą z 14 lutego 2003 r. o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 49, poz. 408) oraz ustawą z 22 maja 2003 r. Prawo działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151). Do zmian w prawie upadłościowym wprowadzonych ustawą z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 1691). Zaletą opracowania jest uwzględnienie stanowiska doktryny prawa, adaptacja orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz nowe orzeczenia SN i S.A.

Adresaci
Adresatami publikacji są przede wszystkim adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, pracownicy naukowi, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Książka powinna być także punktem odniesienia osób specjalizujących się w praktyce prawa handlowego, na seminariach doktoranckich i magisterskich z dziedziny prawa i administracji.

Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Tom I. Komentarz do art. 1-300 k.s.h. + CD. Tom II. Komentarz do art. 301-633 k.s.h. + CD
Autorzy: Kidyba Andrzej

Seria: KOMENTARZE Zakamycza
Wydawnictwo: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE , Kraków , 2005
Stan prawny: 2005-04-01
ISBN: 83-7444-019-8 , twarda całopapierowa , A5 , TI s. 1340, TII s. 1400
Rodzaj: komentarz
Dział: PRAWO / gospodarcze / handlowe

Niniejsze opracowanie KSH Prof. Kidyby jest jednym z najlepszych dostepnych na rynku. Jak na rasowy komentarz prawniczy przystalo omowiono wszyswtkie artykuly KSH popierajac wieloma przykladami i wyrokami sadowymi. Przy tym wszystkim napisany jest relatywnie komunikatywnym jezykiem, co juz nie jest tak powszechna umiejetnoscia wsrod profesorow prawa.

Dodatkowy atut stanowi relatywnie dobre polaczenie wielu przykladow stosowania przepisow KSH z ekonomiczna strona jednostek, z tym przepisami podatkowymi i bilansowymi. Nie natrafilem w tym przypadku na bledy, co czesto sie prawnikom zdarza.

Zdecydowanie polecam wszystkim, ktorzy prowadza dzialalnosc w formie spolek prawa handlowego lub sa zainteresowani tematem.

Moja ocena: 5/6

Ja tam bym mial kilka innych pytan:
Jak rozumiec zmiany wprowadzone ustawa o sporcie w KF

Art. 6. 1. Podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej jest klub sportowy.
2. Klub sportowy może działać jako osoba prawna utworzona na podstawie
odrębnych przepisów albo jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 94, poz. 788).”,

dawniej, aby uzmyslowic ze nie ma juz pojecia tzw. członków-klubów wspierajacych dla przypomnienia bylo:

Art. 6. 1. Podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej jest klub sportowy.
2. Kluby sportowe, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym, tworzone są w formie:
1) stowarzyszeń, zwanych dalej "stowarzyszeniami kultury fizycznej",
2) spółek akcyjnych, zwanych dalej "sportowymi spółkami akcyjnymi".
3. Kluby sportowe, które nie uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, mogą być tworzone w innych, niż wymienione w ust. 2, przewidzianych prawem formach organizacyjnych.


Poza tym jesli chodzi o członkostwo:
Art7 ..
3.Członkiem polskiego związku sportowego mog być kluby sportowe oraz związki sportowe działające w dyscyplinie sportu, w której funkcjonuje dany polski związek sportowy, a także, o ile statut to przewiduje, inne osoby prawne i fizyczne.

Pan prezes Filipowicz uważał, że czlonkami zwiazku są wszyscy szachisci nawet jak ustawa tego nie przewidywala, a teraz wystarczy zmiana w statucie.

Licencje po kosztach własnych - na jakim poziome zostanoną wycenione: "warszawskim", "poznańskim", a może "rosyjskim" (skoro najtaniej tam licza ranking dla FIDE).

Witam

Mam do przeszkolenia pracowników sklepu i właściciela tj pracodawcę. Spełniam wszystkie niżej wymienione warunki poza posiadaniem lokalu do prowadzenia szkoleń. Szkolenie pracowników wykonuję w siedzibie pracodawcy. Czy pracodawca musi być szkolony jedynie w ośrodku bo i tak najczęściej jest to samokształcenie kierowane?
„1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1.

Obowiązki organizatora szkolenia

Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwani dalej "organizatorami szkolenia", zapewniają:

1) programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;

2) programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu - w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;

3) wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;

4) odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;

5) wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;

6) właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń. „
Znalazłem jeszcze i to:
Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 83a ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty; Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.). Należy więc rozumieć, że wspomniana działalność powinna być podejmowana na zasadach działalności gospodarczej, jeżeli nie obejmuje ona prowadzenia niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli (która też jest pewną formą działalności oświatowej pozaszkolnej). Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej zostały zawarte w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).

Witam. W internecie znalazłem taką wiadomość. Czy szanowni Państwo zgadzają się z tym???

Uwaga !!! ISTOTNA ZMIANA PRZEPISÓW SZKOLENIOWYCH BHP

Dz.U. 2007 r. nr 196, poz. 1420

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

OD DNIA 24 11 2007 r. tylko zaświadczenia wydawane przez podmioty działające w systemie oświatowym lub prowadzące działalność oświatową będą honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Posługiwanie się „zaświadczeniami” wydawanymi przez inne podmioty gospodarcze czy też osoby fizyczne świadczące np. usługi BHP, może zostać uznane za naruszenie obowiązującego prawa .

A może nie musisz się martwić
"1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.";
"§ 1a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
2) jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - rozumie się przez to:
a) placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
b) szkołę ponadgimnazjalną,
c) jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową,
d) stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
e) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej",
/ ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807/
A potem -
"Zaświadczenie wydano na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późń. zm.)".

witam,

mam dość spore doświadczenie, bo pomagam współpracującym osobom zakładać
działalność i osobiście uczestniczyłem w tym conajmniej kilkanaście razy..

tak więc wszystko zależy od lokalizacji, w różnych miejscach kraju panują
różne standardy.

jak naprzykład w Dolnośląskim i Zachodniopomorskim na regon czeka się na
korytarzu... wypisujemy stosowne zgłoszenie, czekamy w kolejce i otrzymujemy
po kilkunastu minutach nowy REGON, sprawdzone w tym roku.
Dla odmiany w Kujawsko-Pomorskim a konkretnie w Bydgoszczy na regon z
niewiadomych przyczyn trzeba czekać kilka dni... (stan z przed ok. roku,
może coś się zmieniło?)

NIP, jeśli pierwszy raz, to trzeba przeważnie czekać w dużych miastach, w
mniejszych da się załatwić na poczekaniu i np. we Wrocławiu US Krzyki,
wyjątkowo niemiła Pani w okienku i zawsze napotykam tą samą każe czekać 2
tygodnie! gdzie indziej dzieje się to trochę szybciej aż do od-ręki np. w
mniejszych USach.

wpis do ewidencji, hmm.

USTAWA  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej mówi
m.on. tak:

"2. Decyzję o wpisie do ewidencji wydaje się niezwłocznie, nie później niż w
  terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu wniosku, z zastrzeżeniem art. 27
ust.
  3."

niestety w wielu miejscach jak np. we Wrocławiu NIC SOBIE Z TEGO NIE ROBIĄ,
zresztą tam wogóle chyba nie znają tej ustawy! Tydzień trwało zawsze
zakładanie działalności, bo szef musi podpisać i koniec... dokładniej to 6
dni. Zresztą jest to jedyne miejsce mi znane gdzie nie jest respektowany
inny artykuł tej ustawy, który mówi, że działalność zakładamy w gminie
właściwej dla miejsca zamieszkania... konkretnie miałem klienta
zameldowanego w Warszawie i Pani z Wrocawia wysłała nas z kwitkiem do
Warszawy... gdzie się udaliśmy. W Warszawie Pani z okienka była całą
sytuacją mocno rozbawiona i powiedziała, że Pani z Wrocławia najwyraźniej
myli miejsce zamieszkania z miejscem zameldowania co nie jest równoznaczne i
od momentu obowiązywania tej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
można założyć działalność gospodarczą tam gdzie się mieszka lub zamierza tą
działalność prowadzić nie będąc tam koniecznie zameldowanym... w każdym
razie działalność została założona w Warszawie, nie chcieliśmy się
przeprawiać przez uświadamiani Pani we Wrocławiu. W każdym razie pozdrawiam
UM ul.Nowy Targ chyba ;)))
Później miałem Pana z małopolski, który bez problemu założył w małym
miasteczku działalność gospodarczą, będąc zameldowanym w całkiem innym
województwie (wpis w kilkanaście minut więc od ręki)

z wpisami, to jest tak, że często każą czekać i jest na pojutrze ale po
interwencji gdzieniegdzie daje się przyśpieszyć i znowu w małych
miasteczkach jest standardem od ręki a w dużych miastach często każą czekać.

jeśli chodzi o bank, to te co znam wymagają pieczątki, którą wszędzie da się
załatwić od ręki i bardzo wiele banków zakłada konta od ręki, więc tu już
zależy od indywidualnych wymagań i potrzeb.

pozdrawiam,
solarix

ps. ciekaw jestem gdzie w dużych miastach wydają wpis do ewidencji od ręki?  Chce się komuś zrobić spis definicji "prowadzenia DG" w różnych
ustawach? Można by na przyszłość do gugla odsyłać :)


No to jedziemy, DEFINICJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ AD 2006, stan na dzień  
30-11-2006:

***************************************************************************
***Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
***************************************************************************

Art. 15, ust. 2:

"Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów,  
handlowców
lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz
rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również  
wówczas,
gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących
na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność
gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towa©
Kancelaria Sejmu s. 17/17
2005-10-11
rów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów  
zarobkowych."

+ wyjątki w kolejnych ustępach polegające, mówiać ogólnie, na tym, iż umowy
przypominające umowę o pracę są wyłączone.

***************************************************************************
***Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.
***************************************************************************

Art. 2:

"Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana,
handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin  
ze
złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i  
ciągły."

+ wyłączenie(Art.3): "Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności  
wytwórczej w rolnictwie w
zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa,  
warzywnictwa,
leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników  
pokoi,
sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych  
usług
związanych z pobytem turystów."

***************************************************************************
***Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
***************************************************************************

Art. 5a pkt 6:

"pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową
wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu  
i na
własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do  
innych
przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9,"

I na koniec ISTNY RODZYNEK dla _wszytstkich_ wątpiących w swoją zdolność  
prawną
do wystawiania rachunków ;)

***************************************************************************
***Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
***************************************************************************

Art. 3 pkt 9:

"działalności gospodarczej – rozumie się przez to każdą działalność  
zarobkową
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w
tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową
wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek,
nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności  
gospodarczej
lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców;"

Miłej kontemplacji;),
t


| Innymi słowy: tych, którzy podlegają pod rejestrację DG. A pod
| rejestrację DG podlegają ci, co robią coś "w sposób ciągły i
| zorganizowany" (Art. 2. ustawy o swobodzie DG).

Gdzie w tym artykule jest odwołanie do ustawy o swobodzie gospodarczej?
Konkretny zapis proszę.
Zasada domniemania nie dział w przypadku aktów prawnych.


Chwilunia - ustawy powinny być między sobą zgodne.

Jeśli nie są - ktoś tę nowszą ustawę spartolił...

A co w takim razie oznacza ten zapis:

3. Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w
ust. 1, nie uznaje się czynności:
[...]
  3)   (32) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt
2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są
związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami
tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i
wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności,
wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności
wobec osób trzecich,


Rany... Ale bełkot... Muszą być jakieś "prawne więzy" określające
wynagrodzenie i odpowiedzialność, żeby nie była DG - tak to brzmi
przełożone na ludzki język? Czyli np. ramowa umowa (kontrakt?)
określająca stawki i to, że wykonujący dzieło ponosi lub nie ponosi
odpowiedzialności za te dzieła wobec osób trzecich, tylko będzie je
ponosić zamawiający?

Wg. Twojej teorii nie ma on sensu.


Wiesz, w ustawach zdarzają się bezsensowne rzeczy, np. "imitacja kija
bejsbolowego" w ustawie o broni i amunicji - czym się różni imitacja od
"prawdziwego" ;-

[ciach]

A Ty proszę, właśnie oświeciłeś nas, że żadnego VATu od działalności
wykonywanej osobiście nie ma i nie było. Ktoś nas wszystkich nabija w
butelkę. Parę milionów ludzi.. nieźle.


Nie byłby to pierwszy raz ;)

I dopiero Ty pierwszy poprawnie zinterpretowałeś intencje ustawodawcy
(bo przecież nie przepis, wszak nie przeczytałeś go dokładnie).

I na deser:

http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/1757,ktore-umowy-zlecenia-i-umowy...

po dacie widać problem odkryto zanim przepis wszedł w życie.

I trochę o tym jakie problemy art.15 powoduje w praktyce


Chwilunia... Ktoś ma etat w A i podpisuje sobie z B jakąś umowę o dzieło
- nie ma VAT. W trakcie wykonywania tego dzieła (tzn. po podpisaniu a
przed ukończeniem) ten ktoś wylatuje natychmiastowo (dyscyplinarnie) z A
i nagle ni stąd ni zowąd ta umowa o dzieło powinna być oVATowana?

Przynajmniej takie coś sugeruje ten artykuł...

http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=159298&i_s...

http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=159117&i_s...

Wybrałam te pisma które przy okazji wyprowadzają Cię z błędu co do tego,
_CO_ jest działalnością gospodarczą w świetle ustawy o podatku od
towarów i usług.


W drugim jest mowa o sumowaniu dochodów grożącym wpadnięciem pod VAT w
przypadku zarejestrowanej DG...

Pierwsze zasadniczo dotyczy zleceń...

Ale mniejsza z tym, bo właśnie dotarłem do Art.113, więc grunt to nie
przekroczyć limitu i jakoś będzie ;) więc sprawa przestaje mnie
osobiście interesować.


w pozostałych aktach prawnych. Nie doczytałeś.


Być może. Zdarza się. Tylko skąd ta agresja?

Jeżeli masz dostęp (płatny) do archiwum Rzepy albo GP to wrzuć sobie w
wyszukiwanie "VAT od umów cywilnoprawnych".
Otworzy sie przed Tobą cały nowy świat.


I po co ten jad?| Gdzie w tym artykule jest odwołanie do ustawy o swobodzie gospodarczej?
| Konkretny zapis proszę.
| Zasada domniemania nie dział w przypadku aktów prawnych.

Chwilunia - ustawy powinny być między sobą zgodne.

Jeśli nie są - ktoś tę nowszą ustawę spartolił...


  W taki deseń polskie prawo składa się z *samych* spartolonych ustaw,
i dobrze wiesz że o miganiu na zakręcie wspominałem niebezpodstawnie :]

  A sprawa jest prosta: za dopuszczalne (niestety) uznaje się "lokalne"
zdefiniowanie danego pojęcia, odmiennego niż w innych aktach prawnych.
  poznać po słowach:
  "ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o ... przez ... rozumie się ..."
bądź: "w rozumieniu niniejszej ustawy...".

| A co w takim razie oznacza ten zapis:
[...]
|   3)   (32) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9
| ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
| jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym
| wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek
[...]
Rany... Ale bełkot... Muszą być jakieś "prawne więzy" określające
wynagrodzenie i odpowiedzialność, żeby nie była DG - tak to brzmi przełożone
na ludzki język?


  Z sąsiedniego posta wynika że już wiesz ;)

Wiesz, w ustawach zdarzają się bezsensowne rzeczy, np. "imitacja kija
bejsbolowego" w ustawie o broni i amunicji - czym się różni imitacja od
"prawdziwego" ;-


  Prawdziwe produkuje się w ramach DG :P

Chwilunia... Ktoś ma etat w A i podpisuje sobie z B jakąś umowę o dzieło -
nie ma VAT.


  Logic error.
  Mamy DWA stosunki prawne.
  Powiązanie między tym że osoba A jest wobec osoby B jednocześnie
pracodawcą oraz zamawiającym zasadniczo występuje tylko dla ZUS
(jest odrębna, wyraźna regulacja).

W trakcie wykonywania tego dzieła (tzn. po podpisaniu a przed
ukończeniem) ten ktoś wylatuje natychmiastowo (dyscyplinarnie) z A i nagle ni
stąd ni zowąd ta umowa o dzieło powinna być oVATowana?


  Nie, ona jest oVATowana TAK SAMO, jak była WCZEŚNIEJ - przeoczyłeś słowa
"tych czynności". Istotne jest jakie "więzy" miały miejsce wobec "tych
czynności" które stanowiły o umowie o dzieło/zlecenia, równoległa umowa
stosunku pracy jest bez znaczenia.

Przynajmniej takie coś sugeruje ten artykuł...


  Ale z sąsiednich postów wynikało, że przeczytałeś ustawę o VAT!
  To ja coś zacytuję:
http://prawo-nieruchomosci.krn.pl/Ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug...
+++
Art. 15
1. Podatnikami są [...]
[...]
3. Za wykonywaną samodzielnie działalno ć gospodarczą, o której mowa
  w ust. 1, nie uznaje się czynno ci:
[...]
[ --- BACZNOŚĆ! --- ]
2) (uchylony);
[ ... spocznij! ... ]
---

  Źle interpretujesz tezę o "więzach", w czasie kiedy pisano ów artykuł
istniał *odrębny* *wyraźny* zapis, dotyczący świadczeń na rzecz
pracodawców.
  Zapis który później najwyraźniej uznano za głupi, nie wykluczam że
chodziło o sławny "problem menadżerów" (zdaje się do dziś zaplątany
jak mało co dziwnymi zapisami w UoPDoOF), ale nie pamiętam kiedy
skreślili.

| http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=159298&i_s...

| http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=159117&i_s...
| Wybrałam te pisma które przy okazji wyprowadzają Cię z błędu co do tego,
| _CO_ jest działalnością gospodarczą w świetle ustawy o podatku od towarów i
| usług.

W drugim jest mowa o sumowaniu dochodów grożącym wpadnięciem pod VAT
w przypadku zarejestrowanej DG...


  Nie, sumuje się WSZYSTKIE dochody. Niezależnie czy podatnik tylko
"miał zarejestrować DG ale zapomniał", czy też to "nie podpada pod DG
w rozumieniu innych przepisów"! - liczy się *tylko* czy *literalnie*
jest wypełniona dyspozycja podlegania pod VAT oraz bycia podatnikiem.
  Czytaj z ustawie:
"Czynno ci okre lone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od
tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form okre lonych
przepisami prawa"
  I mowa ewidentnie o usługach "wykonywanych osobiście", nie liczonych
księgowo do DG.

Pierwsze zasadniczo dotyczy zleceń...


  A dzieł tak samo, bo z p. widzenia VAT nie ma różnicy!

pzdr, Gotfryd


Zamawiający 20 Rejonowe Warsztaty Techniczne w Lublinie, informuje o wpłynięciu protestu na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o poniższej treści.

Protestujący:
Lubelskie Przedsiębiorstwo
Robót Telekomunikacyjnych S.A.
20-469 Lublin
ul. Energetyków 27
Faks 81 744 48 82

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego budowę systemu alarmowego, kontroli dostępu i telewizji przemysłowej oraz wykonanie sieci telefonicznej i internetowej
w budynku nr 74 w Lublinie ul. Nowy Świat 40. Położenie kabla telekomunikacyjnego
w istniejącej kanalizacji kablowej w relacji RWŁ Lublin ul. Radziszewskiego 4, budynek
nr 74 ul. Nowy Świat 40.

Protest

Na podstawie art.180 ustawy Prawo zamówień publicznych 9tj. Dz. u. 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz pkt 18 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na budowę systemu alarmowego, kontroli dostępu i telewizji przemysłowej oraz wykonanie sieci telefonicznej i internetowej w budynku nr 74 w Lublinie ul. Nowy Świat 40. Położenie kabla telekomunikacyjnego w istniejącej kanalizacji kablowej w trybie przetargu nieograniczonego (nr post.; 29P/07) Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Lublinie, Lublin ul. Energetyków składa protest na postanowienia zawarte w pkt. 7 ust. 3 lit a oraz pkt 8 ust. 1 lit f Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Protestujący żąda:
wykreślenia powyższych zapisów z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie

W dniu 25.10.2007r. Zamawiający na stronie internetowej www.przetarg.army.mil.pl umieścił ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr 29P/07 wraz
z opublikowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W pkt. 7 ust. 3 lit a oraz pkt. 8 ust. 1 lit f. Specyfikacji określił, że warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu przetargowym jest „posiadanie ważnej koncesji MSWiA na prowadzenie działalności
w zakresie budowy sieci komputerowych”. Zapis ten jest sprzeczny z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 roku Nr 155, poz. 1095, z późniejszymi zmianami0. Protestujący żąda zatem wykreślenia tego zapisu ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Biorąc pod uwagę termin opublikowania ogłoszenia o wszczęciu postępowania protest został złożony z zachowaniem terminu określonego w art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na podstawie art. 181 ust 1 pkt 3, Zamawiający wzywa wykonawców do wzięcia udziału
w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia jego treści na stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ.
W związku z wniesionym protestem dotyczącym treści SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.11.2007r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 07.11.2007r. o godz. 10:00.

KIEROWNIK

ppłk Piotr SZYMANEK

„Fundusz Pożyczkowy na cele inwestycyjne dla małych przedsiębiorców”- został utworzony z dotacji Wojewody Łódzkiego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Fundusz przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777) oraz załącznika nr I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. (D. Urz. WE L 63 z 28.02.2004).
Celem Funduszu jest wspomaganie przedsiębiorców, realizujących inwestycje na terenie województwa łódzkiego, w wyniku których utworzone zostaną nowe miejsca pracy.
Z Funduszu Pożyczkowego może zostać udzielona pożyczka na wydatki inwestycyjne
(nabycie nieruchomości, roboty budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania, środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych). Nie zalicza się jednak do kosztów inwestycji wydatków na zakup używanych środków transportu, mających powyżej 5 lat, a także zakupu narzędzi, wyposażenia biurowego, mebli (z wyjątkiem działalności gastronomicznej i hotelarskiej).
Udział pożyczki, w finansowaniu inwestycji, nie może przekroczyć 60 % wartości netto kosztów kwalifikowanych inwestycji
Pozostałe 40 % Pożyczkobiorca musi ponieść ze środków własnych.
Minimalna kwota, na jaką może zostać udzielona pożyczka, wynosi 15.000 zł, kwota maksymalna 120.000 zł. Okres spłaty pożyczki ustala się w granicach od 12 do 36 miesięcy, z możliwością 3 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Oprocentowanie pożyczki, w dniu podpisania umowy, nie może przekroczyć połowy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanego przez Radę Polityki Pieniężnej. ŁARR S.A. pobiera także jednorazową opłatę za obsługę pożyczki, monitorowanie i ocenę przebiegu realizacji inwestycji. W chwili obecnej powyższe wielkości wynoszą:

Okres spłaty pożyczki ** Oprocentowanie pożyczki ** Jednorazowa opłata
12 miesięcy ** 2 % ** 1 %
24 miesiące ** 2,5% ** 1,5 %
36 miesięcy ** 2,85 % ** 2 %

Warunkiem przyznania pożyczki jest zwiększenie zatrudnienia w wyniku realizacji inwestycji.

Warunkiem rozpoczęcia procedury udzielenia pożyczki jest złożenie w siedzibie ŁARR S.A. poprawnie wypełnionego wniosku, wraz z wyspecyfikowanymi w nim załącznikami. Wszystkie podane we wniosku informacje powinny być uwiarygodnione odpowiednimi dokumentami, w szczególności dotyczy to zakresu rzeczowego inwestycji, planowanych lub poniesionych wydatków inwestycyjnych, źródeł finansowania inwestycji, dokumentów wymaganych prawem budowlanym. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości w złożonym wniosku, ŁARR S.A. wskazuje je i prosi Wnioskodawcę o dokonanie poprawek.
Formalnie poprawne wnioski są przekazywane Radzie Funduszu Pożyczkowego, która podejmuje uchwałę o przyznaniu pożyczki.
W przypadku pozytywnej opinii Rady, ŁARR S.A. podpisuje z Wnioskodawcą umowę pożyczki, która określa m.in.:

-kwotę pożyczki oraz wysokość oprocentowania pożyczki,
-zobowiązania Pożyczkobiorcy związane z realizacją inwestycji i wzrostem zatrudnienia,
-okres spłaty pożyczki,
-sposób zabezpieczenia kwoty pożyczki wraz z odsetkami.

Cała kwota przyznanej pożyczki może być przekazana na konto Pożyczkobiorcy pod warunkiem udokumentowania poniesienia wydatków ze środków własnych, w wysokości co najmniej 25% kosztów inwestycji oraz złożenia określonego w umowie zabezpieczenia

Zabezpieczenie pożyczki mogą stanowić:

-gwarancja bankowa
-gwarancja firmy ubezpieczeniowej
-blokada środków pieniężnych na rachunku
-hipoteka na nieruchomości
-przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych, wraz z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia

Dodatkowe zabezpieczenie stanowią:

-weksel własny in blanco
-akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Po zakończeniu inwestycji ŁARR S.A. przeprowadza monitoring realizacji zobowiązań umownych, w szczególności dokonuje sprawdzenia zakresu rzeczowego inwestycji, na którą została udzielona pożyczka i wzrostu zatrudnienia.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Pożyczkowego, regulamin, formularze
90-002 Łódź, ul. Tuwima 22/26 tel.: 664-30-43, 664-37-57, 664-37-58, fax: 664-37-50
e-mail:larr@lodz.pl (Dział Funduszy- VI piętro)

Mariusz Wysocki
Forum Samorządowe ZW

W kwestii usług takich jak hosting - nie jest to usługa świadczona sporadycznie, ani tymczasowo - jest to usługa, którą przedsiębiorca świadczy w sposób ciągły i zorganizowany.
Strona internetowa dostarczająca informacji na temat oferowanych usług, jakikolwiek komputer, za pomocą którego następuje połączenie z oprogramowaniem pozwalającym na "hostowanie stacji radiowych oraz sprzedaż autopilotów" (klik), są warsztatem pracy, a więc zorganizowanymi środkami potrzebnymi do wykonywania usług.

Wniosek jest oczywiście jeden - świadcząc już tylko usługi hostingowe - BUC-HOSTING prowadzi działalność gospodarczą (co może sugerować istnienie choćby strony internetowej).
Więcej...

Na stronie http://www.buc-host.net nie można odnaleźć informacji, których obowiązek zamieszczenia na nich regulują odpowiednie w tym zakresie i obowiązujące przepisy prawa. I tak, mająca niewątpliwie zastosowanie do tego rodzaju usług ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, expressis verbis stwierdza w jej art. 5, iż:

"Art. 5. 1. Usługodawca podaje, w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca, informacje podstawowe określone w ust. 2-5.
2. Usługodawca podaje:
1) adresy elektroniczne,
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres.
..
4. Przepis ust. 3 nie narusza obowiązku określonego w art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807)."

Bacząc na brzmienie przywołanego art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, stwierdzić trzeba, iz dodatkowo wśród informacji identyfikujących przedsiębiorce świadczącego tego typu usługi, winien znaleźć się także "numer identyfikacji podatkowej (NIP)".
W tym miejscu należy dodać, iż stosownie do brzmienia art. 23 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna: "Kto wbrew obowiązkom określonym w art. 5 nie podaje danych, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3 lub 5, albo podaje dane nieprawdziwe lub niepełne, podlega karze grzywny."

Z ostrożności wspomnieć należy w tym miejscu, iż każdy kto prowadzi działalność gospodarcza w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, winien ten fakt zgłosić do stosownego rejestru, bądź ewidencji, bowiem w myśl art. 14 tej ustawy "Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej".
Niedopełnienie tegoż obowiązku sankcjonowane jest treścią art. 60(1) ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, który to stanowi:

"§ 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem."

Brak stosownych informacji, może także rodzic szereg innych, negatywnych konsekwencji wynikających choćby z unormowań ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy tez np. wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Może powyżej spisane słowa należą do tych "walonych z grubej rury", ale prawdą jest, że wysyp dziecięcych i nieco starszych, ale równie nieodpowiedzialnych "hostingów" psuje opinię o polskim rynku usług Internetowych. Wielu wydaje się, że podając jedynie numery komunikatorów internetowych, numery telefonów "na kartę", unikną odpowiedzialności w razie nieprawidłowości w świadczeniu oferowanych usług.
Internet nie daje 100% anonimowości, a przekonało sie już o tym wielu "anonimowych kozaków sieciowych".

Gdyby BUC-HOSTING obstawało przy tym, iż do tej pory nie zdobyli rynku na swoje usługi to jednak chciałbym zwrócić uwagę na istniejący (bez przerwy) cennik i oczywiście ofertę.
Z pewnością, gdy zajdzie taka potrzeba, InterPatrol.pl zapyta o ewentualnych poszkodowanych klientów BUC-HOSTING lub przeprowadzi tzw. usług zakup kontrolowany na potrzeby przygotowania materiału, co zresztą ma w zwyczaju czynić.

W świetle tak przedstawionej oferty, jak to uczyniło BUC-HOSTING i przy braku danych wymaganych ustawą, nie polecam tego hostingu.

Czy MOZNA ZAUFAC FIRMIE U.I-R."EMIDA"?
Daj sobie spokój z tą EMIDĄ - dostaniesz stamtąd katalog z kontaktami do "firm" oszustów. Po co komu to? Tu w necie ogłoszeń od nich jest w bród. Można wybierać, przebierać - ceny zróżnicowane: można być wykiwanym już od 5 aż do kilkuset złotych

Dzwoniłem dziś pod numer wskazany na stronie - niby firmowej. Cytat: Masz pytania?
Śmiało pisz na adres: chalupnictwo@interia.eu
tel. (071) 360-45-69 Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem, ale kiedy pół godziny później zadzwoniłem, odebrała kobieta.
Na wstępie zaznaczyłem, że żona moja nacięła się już dwa razy na oferty pracy chałupniczej, dlatego też, zanim wyśle koleją kasę, chcę wiedzieć, do kogo pieniądze trafią.

Zapytałem o rzecz, która jako pierwsza rzuciła się mojej uwadze - brak NIP. Kobieta oburzona powiedziała mi, że nie ma takiego obowiązku by publikować takie informacje, a już tym bardziej nie udzieli mi takowej przez telefon...

Cytat: Wyciąg z Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807)

Art. 21. Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:

1) firmy przedsiębiorcy;
2) numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
3) siedziby i adresu przedsiębiorcy. przy okazji: Cytat: Informacje kontaktowe muszą być podane najdalej na pierwszym poziomie dostępu (czyli zakładki/linki: o firmie, o nas, kontakt itp.), a nie gdzieś daleko/głęboko lub po stronie dostępnej tylko dla zarejestrowanych użytkowników - reguluje to obowiązująca w naszym kraju Ustawa:

Ustawa z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Rozdział 2 Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną Art. 5. 1. Usługodawca podaje, w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca [...]
Wyprowadziłem ją zatem z błędu.

Zdenerwowała się i powiedziała, że nie ma czasu ze mną rozmawiać, "bo jej dziecko płacze". A w ogóle dlaczego dzwonię na jej numer domowy?
I tu się zdziwiłem, gdyż na stronie emida.xt.pl, numer pod który zadzwoniłem, jest podany właśnie do kontaktu.

Mało tego - jak się później okazało, moja znajoma też dzwoniła pod numer ze strony: emida.xt.pl i ów numer telefonu miał być gwarancją na to, iż to uczciwy biznes...

Z rozmowy z panią, która odebrała połączenie wyniknęło, że ona nie świadczy żadnych usług, że tylko informuje o możliwościach zarobku... Usług nie świadczy, ale za informację, życzy sobie 32 złote. Tyle niestety wysłała znajoma.
Owe 32 złote to kasa za wspomniany w poście Małgorzaty "katalog".

Otrzymałem również informację, że witryna internetowa pod adresem emida.xt.pl reklamuje usługi(?)/oferty(?) ze strony topaz.xt.pl. I faktycznie - na samym dole tej pierwszej jest napis: emida 2009, gdzie słowo emida jest linkiem do tej drugiej.

Proszę sprawdzić (stan aktualny w chwili pisania posta, ale screeny zrobiłem, gdyby nagle coś się zmieniło), jaka pozycja znajduje się na końcu menu... Cleanbusiness (http://www.cleanbusiness-z.rubikon.pl) - bez komentarza...
Chociaż nie - jako komentarz niech posłuży jeden z wyników googla: http://www.interpatrol.pl/?ipatrol=100&p=16

Odradziłem żonie kontakt z "firmą", która chyba firmą nie jest. Zresztą jak powiedziała pani z U.I-R."EMIDA", jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu informacji...
Jeżeli ja mam płacić za informację o możliwościach zarobkowych, przykładowo w firmie Clean Business-Z (Al. Jerozolimskie145/19, 02-326 Warszawa) to już wolę te 32 złote dać dziecku na dużego loda i ciacho.

Na koniec dodam, że kobieta z którą rozmawiałem, po kolejnym pytaniu dotyczącym działalności U.I-R."EMIDA", po prostu się rozłączyła...

No nic... Szukam dalej jakiegoś uczciwego oferenta pracy chałupniczej...

Prawo o ruchu drogowym:
art. 83 a ust 3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

art. 83 ust. 3. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

Art. 83b. 1. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta.
2. W ramach wykonywanego nadzoru starosta:
1) co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów w zakresie:
a) zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3,

Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej:
Art. 67. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) nie mieli obowiązku uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, są obowiązani, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, złożyć we właściwym organie ewidencyjnym zgłoszenie o dokonanie wpisu do tej ewidencji.

Art. 73. 1. Zezwolenia, licencje i zgody na wykonywanie działalności gospodarczej udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zachowują ważność do dnia upływu terminu, na który zostały udzielone.
2. Zezwolenia udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na wykonywanie działalności gospodarczej, dla której przepisy odrębnych ustaw nie przewidują obowiązku uzyskania zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, tracą ważność z dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
3. Przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej posiadają ważne zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej, określonej w ustawach, o których mowa w art. 5, 16, 18, 20, 22, 28, 34, 36, 37, 41, 50, 52, 54, 61-63, wpisuje się z urzędu do rejestru działalności regulowanej, określonego w tych ustawach zgodnie z zakresem zezwoleń, o ile z przepisów ustawy nie wynika szerszy zakres wykonywania działalności.
4. Przedsiębiorców, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej posiadali ważne zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, wydane na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (Dz. U. Nr 128, poz. 1401 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257), wpisuje się z urzędu do rejestru działalności regulowanej, określonego w ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292).
5. Do dnia doręczenia przedsiębiorcy zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej zachowują moc zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej wydane na podstawie ustaw, o których mowa w ust. 3.
6. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej może wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia danych objętych zakresem wpisu, w terminie 90 dni od dnia doręczenia wezwania.

Znajomości prawa nigdy za wiele.

A jak już drogi forumowiczu twierdzisz że coś jest bezpodstawne to proponuje przemyśleć takie stwierdzenia.

A jak te przepisy Cię nie przekonały to nawet nie będę wspominał, że Ministrowie podpisujący te pisma sami dostrzegają, że działalność szkół, wordów, zakładów pomocniczych i związków jako przedsiębiorców jest nieuregulowana w Prawie o ruchu drogowym ponieważ mogą ją prowadzić tylko przedsiębiorcy.

Poczytaj trochę ustawę o KRS to dowiesz się, że nikt nie neguje faktu iż związki zawodowe, stowarzyszenia czy szkoły mogą prowadzić działalność gospodarczą. Aby to uczynić MUSZą wpisać się do rejestru przedsiębiorców.

Żadna szkoła nie posiada numeru KRS lub EDG - patrz art. 83.

Ówczesne zezwolenia do wykonywania badań były wydawane terminowo a nie bezterminowo. WG. WZORU ZEZWOLENIA BYłA POZYCJA WAżNOść ZEZWOLENIA UPłYWA Z DNIEM. i większości jak nie wszystkim upłynęła już ważność starych zezwoleń. I ci co nie mieli obowiązku uzyskania numeru KRS lub EDG musieli to uczynić w ciągu 6 miesięcy. Jeśli tego nie uczynili organ wzywał w terminie 90 dni do okazania numeru przedsiębiorców.

PS. nie mieszaj proszę w to jednostki wojskowe bo je jednoznacznie traktuje Prawko o ruchu drogowym i nie muszą posiadać numeru KRS lub EDG.

Ot geneza historii. Znajomości prawa do wydawania opinii nigdy za wiele.

Napewno dostanież odmownie gdyż musiał byś posiadać te uprawnienia przed 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 wszystko jest wytłumaczone w objaśnieniach do winosku Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 2264 z 2004 r.( czytaj niżej)

**) Należy wpisać właściwy rodzaj stacji kontroli pojazdów:
- okręgowa stacja kontroli pojazdów,
- podstawowa stacja kontroli pojazdów do badania pojazdów A, B, C, CC, D, T, E w zakresie:
a) sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska,
b) badań technicznych, o których mowa w lit. a, rozszerzonego o badania a, c, d, e, f, jeżeli stacja kontroli pojazdów posiadała zezwolenie starosty na wykonywanie tych badań wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia [b]2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).[/b]
Należy wpisać właściwe symbole rodzajów pojazdów:
A - motocykle i motorowery,
B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów,
C - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t lub
CC - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
D - autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
T - ciągniki rolnicze,
E - przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upoważniona stacja kontroli pojazdów.
Należy wpisać właściwe symbole rodzajów badań:
a - autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
e - pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,
f - pojazdu marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi,
h - umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu.
***) Należy wpisać w przypadku wydania zgody na umieszczanie w pojazdach nadanych cech identyfikacyjnych.
****) Elementy składowe kodu rozpoznawczego stacji kontroli pojazdów:
XXX - właściwy wyróżnik województwa i powiatu oznaczonego według przepisów dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów (dwie lub odpowiednio trzy litery),
000 - numer kolejny stacji kontroli pojazdów (dla stacji działających w dniu wejścia w życie rozporządzenia - numer nadany na podstawie dotychczasowych przepisów),
P - stały element kodu rozpoznawczego podstawowych stacji kontroli pojazdów.

Witam

oto przepisy:

Prawo o ruchu drogowym

Art. 83. 1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela pojazdu, przez:
1) podstawową stację kontroli pojazdów - w zakresie:
a) sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska,
b) badań technicznych, o których mowa w lit. a, oraz niektórych badań technicznych, o których mowa w pkt 2, jeżeli stacja posiadała zezwolenie starosty na wykonywanie tych badań wydane przed dniem wejścia w życie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej;
2) okręgową stację kontroli pojazdów - w zakresie badań technicznych określonych w pkt 1 lit. a oraz w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (przed rejestracją w kraju), pojazdu zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdu skierowanego na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, pojazdu sprowadzanego z zagranicy i noszącego ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Art. 81 ust 8. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 2 i 3, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega również pojazd:
1) skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że:
a) zagraża bezpieczeństwu ruchu,
b) narusza wymagania ochrony środowiska,
c) uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 4;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury DzU Nr 223, poz. 2264 z 2004 r
w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów

Należy wpisać właściwy rodzaj stacji kontroli pojazdów:
- okręgowa stacja kontroli pojazdów,
- podstawowa stacja kontroli pojazdów do badania pojazdów A, B, C, CC, D, T, E w zakresie:
a) sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska,
b) badań technicznych, o których mowa w lit. a, rozszerzonego o badania a, c, d, e, f, jeżeli stacja kontroli pojazdów posiadała zezwolenie starosty na wykonywanie tych badań wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).

Należy wpisać właściwe symbole rodzajów badań:
e - pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

i co z tego?

oto pytanie:

kto /jaka stacja/ może wykonać badanie techniczne pojazdu - zatrzymany DR za brak badania technicznego lub na przykład za rozbitą przednia szybę - skierowanie z policji

liczę na dyskusję /przedstawiciele PISKP, ITS, MTiB - patrzą/

wg powyższego takie badanie może wykonać tylko i wyłącznie okręgowa SKP

Czekam na dalszy rozwój sytuacji ponieważ mnie to dosięgło w trakcie inwestycji.
Proszę się zapoznać z tym:
Treść interpelacji nr 1631

Interpelacja w sprawie wprowadzonego ograniczenia przeprowadzania badań kontroli pojazdów napędzanych gazem LPG w lokalnych stacjach kontroli oraz ustawy o działalności gospodarczej
INTERPELACJA NR 1631

wpłynęła dnia 09-03-2006
zgłosił Mieczysław Marcin Łuczak

ADRESAT
minister transportu i budownictwa

Od jakiegoś czasu otrzymuję sygnały od prowadzących działalność gospodarczą dotyczące zmiany ustawy z dnia 20. czerwca 1997 roku, która to została dokonana 21. 08. 2004 r.

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2003 r. Nr 58 poz 515) w art. 83 ust 1 pkt 2 przewiduje przeprowadzenie obowiązkowego badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem jedynie przez okręgową stację kontroli pojazdów, a nie jak to było dotychczas przez lokalne. Zmiana ta, obowiązująca od 21. sierpnia 2004 r., została wprowadzona w życie w związku z uchwaleniem przepisów wprowadzających ustawę o swobodzie gospodarczej z dnia 2. lipca 2004 roku (Dz. U z 2004r Nr 173, poz 1807).

W związku z powyższym, wielu przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, znalazło się w trudnej sytuacji. Rozpoczęte inwestycje, w postaci budowy stacji, miały zgodnie ze starymi przepisami przeprowadzać podstawowy zakres badań pojazdów oraz zakres poszerzony o przegląd aut wyposażonych w instalacje gazowe, pojazdów powypadkowych, pierwszy raz rejestrowanych na terenie Polski oraz pojazdów po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego przez policję.

Kiedy inwestorzy kończyli swoje zakłady, zmieniły się przepisy regulujące zakres prowadzenia działalności gospodarczej. Planowane zmiany nie zostały poprzedzone informacjami w wyniku czego inwestorzy zostali zaskoczeni zaistniałą sytuacją. Spowodowało to nierówne traktowanie istniejących i nowo powstających stacji kontroli pojazdów do 3,5 tony. Ograniczono w nich możliwość przeglądu pojazdów zasilanych gazem LPG, natomiast istniejącym i działającym już od dłuższego czasu stacjom zezwolono na dalsze działanie nie wymagając dostosowania się do nowych przepisów oraz wygórowanych kryteriów.

W tej sytuacji proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do kwestii:

- czy taka regulacja zgodna jest z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terytorium Unii Europejskiej,

- wprowadzenia zmiany zezwalającej na badanie pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG do 3,5 tony przez lokalne stacje kontroli.

- czy Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. 2004.173.1807, oraz przepisy wprowadzające tą ustawę Dz.U. 2004.173.1808, ograniczająca prawa do przeglądu nowo powstających stacji kontroli pojazdów do 3,5 tony, nie jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa.

z poważaniem

Mieczysław M. Łuczak

Odpowiedź

Piotr Stomma – podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa

Wpłynęła dnia 30-03-2006

Ogłoszona dnia 27-04-2006 na posiedzeniu 16 (zał.2)

Odpowiadając na pismo Nr SPS-023-1631/06 z dnia 14 marca 2006 r., w sprawie interpelacji posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie wprowadzonego ograniczenia przeprowadzania badań kontroli pojazdów napędzanych gazem LPG w lokalnych stacjach kontroli oraz ustawy o działalności gospodarczej uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 83 ust. l lit. b, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, póz. 908 z późn. zm), badanie pojazdów przystosowanych do zasilania gazem mogą dokonywać okręgowe oraz podstawowe stacje kontroli pojazdów o rozszerzonym zakresie działania, które zachowały prawa nabyte, jeżeli stacja posiadała zezwolenie na wykonywanie tych badań wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, póz. 1808). Wyżej wymieniona ustawa wprowadziła taki podział badań przeprowadzonych w stacjach kontroli pojazdów.

Uwzględniając zasadność podniesionych w interpelacji Pana posła Mieczysława Marcina Łuczaka argumentów oraz głosy napływające w tej sprawie do Ministra Transportu i Budownictwa zaproponuję zmianę przepisów w tym zakresie w przygotowywanej nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Zmiana polegać będzie na rozszerzeniu uprawnień do badań pojazdów przystosowanych do zasilania gazem na podstawowe stacje kontroli pojazdów.

[ Dodano: 08-08-2007, 17:30 ]

zjc napisał/a:
jaki jest status prawny stacji po przekształceniu przedsiębiorstwa z jednej formy własności w inną?


Interpelacja
do ministra transportu i budownictwa
w sprawie stacji kontroli pojazdów

Szanowny Panie Ministrze! Na podstawie art. 191 ust. 1 Regulaminu Sejmu składam interpelację w sprawie
stacji kontroli pojazdów.

Zgodnie z art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.
908 z późn. zm.) starosta prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Ustawa
jednak nie wyjaśnia aspektów prowadzenia powyższego rejestru, gdy jeden przedsiębiorca prowadzi więcej niż
jedną stację kontroli pojazdów na terenie tego samego powiatu. Brak jest również regulacji dotyczących zmiany
przedsiębiorcy prowadzącego daną stację kontroli pojazdów.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Czy każdej stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez jednego przedsiębiorcę na terenie tego samego
powiatu należy przydzielić osobny kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów i określić indywidualny zakres
badań?

2) Czy przedsiębiorca prowadzący dwie stacje kontroli pojazdów na terenie tego samego powiatu powinien
otrzymać dwa odrębne zaświadczenia potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców
prowadzących stację kontroli pojazdów?

3) Czy przepis art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b cytowanej wyżej ustawy odnośnie przeprowadzania niektórych badań
technicznych przez podstawową stację kontroli pojazdów należy zastosować w przypadku, gdy stacja funkcjonuje
w okresie przed dniem wejścia w życie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności
gospodarczej, a następnie już po wejściu w życie ustawy wprowadzającej zmieniła właściciela - prowadzenie
stacji przejął inny właściciel?

Z poważaniem

Poseł Jerzy Budnik
Prowadzenie stacji kontroli pojazdów o poszerzonym w stosunku do podstawowego zakresie badań
technicznych możliwe jest w przypadku okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz zgodnie art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b
stacji, która posiadała zezwolenie starosty na wykonywanie tych badań, wydane przed dniem 21 sierpnia 2004 r.,
tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadza'jące ustawę o swobodzie
działalności gospodarczej. Wykreślenie podmiotu z rejestru działalności regulowanej i przekazanie prowadzenia
stacji kontroli pojazdów nowemu podmiotowi nie powoduje utraty uprawnień stacji kontroli pojazdów, jakie
nabyła ona na podstawie przepisów dotychczasowych. Przekazanie tej samej stacji nowemu podmiotowi
powoduje po stronie tego podmiotu obowiązek dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje
kontroli pojazdów zgodnie z art. 83a ustawy Prawo o ruchu drogowym, z uwzględnieniem danych nowego
przedsiębiorcy.

Z wyrazami szacunku

Podsekretarz stanu

Piotr Stomma

Warszawa, dnia 7 lipca 2006 r.

Wyjaśniono

Domyślam się, że nie spodoba się Wam artykuł który sobie przypomniałem, gdyż zamyka on drogę jakimkolwiek interpretacją o prawach nabytych.

Już 1999r. mówiło się, że stację kontroli pojazdów prowadzi przedsiębiorca, i gdy przeszło to zadanie od wojewody zamiast wydawać przedsiębiorcom wszyscy bez sprawdzania papierów powydawali tym, którzy posiadali zezwolenia wojewody. Niektórzy to nawet bawili się w aneksy starosty do zezwolenia wojewody.

Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalniości gospodarczej założyły, że przedsiębiorcy (bo tylko tacy już wówczas powinni posiadać zezwolenia starostów) no właśnie przeczytajcie sami: (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1808)

Art. 67. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) nie mieli obowiązku uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, są obowiązani, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, złożyć we właściwym organie ewidencyjnym zgłoszenie o dokonanie wpisu do tej ewidencji.

Nie ma co ludziom oczu mydlić tylko trzeba szybko przepisy ustawy zmienić i to tej, że szkoły, wordy, gospodarstwa pomocnicze nie muszą uzyskać wpisu albo powstanie pytanie za ile starości nie realizują przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy wprowadzającej ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy prawo o ruchu drogowym. Tak naprawdę 3 ustawy określają, że stacje kontroli pojazdów może prowadzić wyłącznie PRZEDSIĘBIORCA a nie w/w czy związki zawodowe i inne organizacje (chyba że są wpisane dop rejestru przedsiębiorców).

Parlamentarzyści zrobili tylko 1 wyjątek umocowany ustawowo:

Art. 86. 1. Do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Straży Granicznej, których dotyczą warunki i tryb rejestracji określone w art. 73 ust. 3, a także do pojazdów Państwowej Straży Pożarnej, mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2.
Art. 83. 2. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 94, poz. 788) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Oznacza to, że stacje restortowe nie mają obowiązku wpisu do rejestru dzialalności regulowanej a tym samym nie muszą być przedsiębiorcami.

Z drugiej strony szkoły nie mają być nastawione na działalność gospodarczą gdyż dotowane są z miasta i wszelki dochód powinien być dochodem miasta, które utrzymuje szkołę a nie samej szkoły.

Wnioski nasuwają się same w jakim kierunku poszły przepisy ustawy a wręcz 3 ustaw. Także pisma i opinie to tylko mydlenie oczu. Jedyne wyjście to zmiana przepisów chyba, że ktoś miał cel by przepisy zostały w takim brzmieniu.

Zostały ostatnie miesiące, gdyż wspomniany obowiązek uzyskania wpisu do działalności gospodarczej minął w czerwcu 2005r.

nochal, to nie Grzemar, tylko ja załączyłem link do tej strony. Faktycznie odnosi się ona do starej wersji rozporządzenia, ale chodziło mi bardziej o wyjaśnienie co to jest jednostka organizacyjna uprawniona do szkolenia w dziedzinie bhp. Jakie warunki trzeba spełnić, aby taką jednostką być. W aktualnej wersji rozporządzenia również jest zapis, że szkolenia może prowadzić pracodawca lub jednostka organizacyjna.......:
§ 4. 1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
i wcześniej w tym samym rozporządzeniu:
§ 1a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - rozumie się przez to:
a) placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek kształcenia i doskonalenia zawodowego,
b) szkołę ponad gimnazjalną,
c) jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową,
d) stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
e) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej,
jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;


Poniżej masz komentarz z e-lettera z Serwisu dla Specj. ds BHP:

Organizatorzy szkoleń bhp
Wyróżniamy dwie grupy uprawnionych do organizowana i prowadzenia szkoleń w zakresie bhp:

* pracodawców lub,
* na zlecenie pracodawcy, jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp
(§ 5 rozporządzenia szkoleniowego).

Jednostki organizacyjne mogące prowadzić działalność szkoleniową
Do jednostek organizacyjnych mogących prowadzić działalność szkoleniową w dziedzinie bhp należą:

* placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
* szkoły ponadgimnazjalne,
* jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe lub inne placówki naukowe,
* stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
* osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(§ 1a pkt 2 rozporządzenia szkoleniowego).

Działalność oświatowa na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 83a ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty; Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.). Należy więc rozumieć, że wspomniana działalność powinna być podejmowana na zasadach działalności gospodarczej, jeżeli nie obejmuje ona prowadzenia niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli (która też jest pewną formą działalności oświatowej pozaszkolnej). Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej zostały zawarte w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).

Sylwia Oziembło
audytor systemu zarządzania bhp

Więc podsumowując:
1. Jeżeli chodzi o szkolenia okresowe, to jako osoba fizyczna możesz:
- na umowę zlecenie być wykładowcą na szkoleniu okresowym zorganizowanym przez pracodawcę
- możesz zatrudnić się jako wykładowca w jednostce szkoleniowej(szkoła, placówka, zespół) czy to na umowę o pracę, czy na umowę zlecenie
- zarejestrować firmę i rozpocząć działalność gospodarczą w dziedzinie szkoleń, dokonując odpowiedniego wpisu w ewidencji dział. gosp.
2. Jeżeli chodzi o prowadzenie szkolenia wstępnego(Instruktaż ogólny) to możesz w następujących przypadkach:
- jesteś zatrudniony na umowę o pracę u pracodawcy, u którego te szkolenia będziesz prowadził, wystarczy tytuł inspektora
- posiadasz tytuł specjalisty ds bhp, możesz oferować wykonanie tych usług jako specjalista spoza zakładu(możesz podpisać umowę zlecenie lub zarejestrować działalność i wystawiać faktury).