Wyniki wyszukiwania dla zapytania: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000

Arek !
zasmucasz mnie - toż to wypisy z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. , prawa spółdzielczego - ustawa z 18 września 1982 r , ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. i ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. plus statut jakiejś spółdzielni . Nic trudnego jeśli się wdrożysz ... ale PO CO ? Obecna nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - ta z 14 czerwca 2007 r. robi wszystko aby spółdzielnie wyginęły śmiercią naturalną ( te w obecnym kształcie ).


Co do opłat notarialnych - obowiązuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. nr 148, poz. 1564):

„§ 3. Maksymalna stawka wynosi od wartości:
(...) 5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,5 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;” (...)

Akty notarialne
§ 5. Za sporządzenie aktu notarialnego stosuje się maksymalną stawkę przewidzianą w § 3, z zastrzeżeniem § 6 i 7.
§ 6. Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
1) umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
2) umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej, (...)
8/ umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
9) umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową, (...)
11) ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1, (...)
- maksymalna stawka wynosi połowę stawki przewidzianej w § 3.

Każdy może wyliczyć wielkość opłaty, w zależności od wartości mieszkania.

Witam,

Podobnie jak większość mieszkańców naszej budowy czekam i czekam na akt notarialny aby zamieszkać z „czystym” sumieniem u siebie... ale wydaje mi się, że to jeszcze trochę potrwa... swego czasu strasznie głośno było odnośnie rozpoczęcia współpracy z jakąś kancelarią ( ma swoją opinie na temat prawników i ich pracy a więc nie wypowiem się do co do tego pomysłu) ale jeżeli ogół zdecyduje za taką współpracą to podpiszę się pod tym... zanim rozpoczniemy współprace z prawnikiem proponuje zapoznać się z USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych a szczególnie z art. 21.1... i w związku z tym ma pytanie czy ktoś z sąsiadów próbował skontaktować się z Powiatowy Inspektorem Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu i uzyskał informacje na temat uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w grudniu nadzór jeszcze nie miał nic na ten temat)...i drugie pytanie czy ktoś miał lub ma dostęp do statutu spółdzielni (proszę o podanie na forum ewentualni jakiegoś namiaru)...myślę, że to już czas na bardzo konkretne działania... Przepraszam za przydługa wypowiedz... a jeszcze jedno może nie uważnie czytałem ale nie ma nigdzie informacji jakie stanowisko przedstawił rzecznik konsumenta - Ila byłeś/aś ? czy coś konkretnego się dowiedziałaś...?

Witam,
Nie spodziewałem się że moja wypowiedź sprowokuje do takiej dyskusji na forum...
USTAWA
z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych.
(tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 4 poz. 27)
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116)
Rozdział 3
Prawo odrębnej własności lokalu
Art. 21. 1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie - najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.
Prawa i obowiązki członka spółdzielni i osoby nie będącej członkiem reguluje Rozdział 1...

Według informacji uzyskanych w piątek Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu nie ma jeszcze dokumentów odnośnie tej inwestycji ?!!! ale cos im tan nazwa mówi (nie wiem czy to dobrze czy źle)... a z tego co słyszałem od jednego z sąsiadów na zadane pytanie co z pozwoleniem Pani Pióra udzieliła odpowiedzi, że stosowne dokumenty zostały złożone w Gminie? – no to super tylko, że gmina nie ma nic do tego... czyżby nie wiedzieli?...


§ 1. W spółdzielniach, w których walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli, z zastrzeżeniem art. 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, organami tych spółdzielni są także zebrania grup członkowskich. Zasady podziału członków na grupy członkowskie i zasady działania tych zebrań określa statut.";


Musiała przeczytać to.

Zgadzam się, że trzeba się nad tym głębiej zastanowić. Ale jednak po zastanowieniu wyraźnie widać, że ustawa zezwala na Zebrania Grup Członkowskich.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
z dnia 15 grudnia 2000
Dz.U. z 2001 r., nr 4, poz. 27

Art. 24 1(indeks górny)
1. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i 32 ustawy o własności lokali.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie narusza przysługujących członkom spółdzielni spółdzielczych praw do lokali.
Myślę, że to wyjaśnia to o czym wcześniej pisałam.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
z dnia 15 grudnia 2000
Dz.U. z 2001 r., nr 4, poz. 27

Art. 24 1(indeks górny)
1. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i 32 ustawy o własności lokali.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie narusza przysługujących członkom spółdzielni spółdzielczych praw do lokali.
Myślę, że to wyjaśnia to o czym wcześniej pisałam.

Oznacza tyle, że przy ponad 50% głosów można decydować
jak i na co wydawać pieniądze. Oczywiście jak wszyscy będą mieli 1 opinię.
Ale zmienić zarządcy nie można.
Nieruchomością zarządza spółdzielnia aż do ostatniego lokalu.
Jak 100% będzie lokali prywatnych wtedy można zmienić zarządcę.
W praktyce oznacza to, że spółdzielni nie da się wyrzucić z budynku.
Będzie zarządzała zasobami po wieczne czasy (lub zmianę przepisów).

1

No to wracam do warunków określonych w Ustawie o własności lokali:
Żeby to była nieruchomość lokalowa:
a) lokal musi być wyodrębniony pod względem wlasności (akt notarialny)
b) musi posiadać KW
c) lokal musi być samodzielny (odpowiedni kwitek musi być wystawiony przez gminę)
W tym wypadku problemem jest brak KW

Jak będziesz miała chwilę czasu kopnij się do spółdzielni (mają obowiązek prowadzenia rejestru lokali, dla których jest założona KW) lub do sądu rejonowego gdzie jest wydział kw i tam poszperaj. Szperanie za darmo, zaświadczenia i wypisy płatne.

Ja jeszcze pogrzebię, a jutro mam seminarium to dopytam jak to możliwe bo nie umiem nic więcej wymyślić. Bo z jednej strony mówisz o własnościowym - czyli o nieruchomości lokalowej, a z drugiej strony piszesz o dokumentacji - czyli coś co się robi dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

A i doczytałam że właściciel SWPdL nie musi byc członkiem spółdzielni (pewnie to zależy od statutu spółdzielni) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Nowa inwestycja Społdzielni
ze strony: http://www.ksm.pl/?location=inwestycje
"Przygotowujemy nową inwestycję w miejscu przeznaczonego do rozbiórki budynku przy ul. Zagórskiej 35, która uporządkuje i wyeksponuje zaniedbany dotychczas fragment osiedla.
Inwestycja realizowana będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. ze środków własnych przyszłych właścicieli mieszkań i lokali użytkowych.
Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa przez "Pracownię Projektową arch.Zbigniew Grządziela". Koncepcja architektoniczno-programowa przewiduje: budynek mieszkalny, wolnostojący z lokalami usługowymi w poziomie parteru i jednoprzestrzennym zespołem garaży dla samochodów osobowych w podpiwniczeniu.
Parametry charakteryzujące inwestycję:

- kondygnacje nadziemne - 3,
- kondygnacje podziemne - 1, 22 stanowiska postojowe,
- 14 mieszkań i 8 lokali użytkowych. "

Wydaje mi się, że powinieneś skorzystać z zapisu Art. 21. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych :
"1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie - najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa."
Z ust. 2 tego przepisu wynika, że na jakim etapie budowy można ustanowić współwłasność lokalu.
Zgodnie z ust. 1 powinieneś tego zażądać od Spółdzielni

Sygnatura: K 64/07
Termin: 15 VII, godz. 9:30
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Wnioskodawca: Grupa posłów na Sejm

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności:
1. art. 4 ust. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP;
2. art. 4 ust. 8 ustawy z art. 32 ust. 2 oraz art. 64 Konstytucji RP;
3. art. 81 ust. 3 ustawy z art. 49 i art. 51 Konstytucji RP;
4. art. 82 ust. 3 i 4 ustawy z art. 31 ust. 3, art. 32 oraz z art. 58 Konstytucji RP;
5. art. 83 ust. 1 ustawy z art. 32 Konstytucji RP;
6. art. 11 ust. 11 pkt 2 ustawy z art. 32 Konstytucji RP;
7. art. 26 ust. 1 ustawy z art. 58 oraz z art. 75 Konstytucji RP;
8. art. 35 ust. 21 ustawy z art. 32 Konstytucji RP;
9. art. 48 ustawy z art. 64 Konstytucji RP;
10. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP;
11. art. 10 ust. 1 ustawy nowelizującej z art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 58 Konstytucji RP;
12. art. 12 ustawy nowelizującej z art. 2 Konstytucji RP;
13. art. 93a ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze z art. 32 ust. 1, art. 78 oraz z art. 146 ust. 4 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Wiceprezes TK Janusz Niemcewicz, sędziami-sprawozdawcami będą - Bohdan Zdziennicki i Zbigniew Cieślak.

III CZP 14/09

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przedsta-wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego:

„Czy uchwała zarządu spółdzielni, nie zaliczająca piwnicy jako pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego, w sytuacji gdy piwnica przyporządkowana jest do tego lokalu i pozostaje w użytkowaniu osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest dotknięta nieważnością z uwagi na treść art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.)?”

w razie odpowiedzi negatywnej:

„Czy osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, do którego to lokalu przyporządkowana jest faktycznie piwnica i jest ona użytkowana przez tę osobę, może wnosić na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych powództwo o uchylenie uchwały zarządu spółdzielni, mocą której nie zaliczono piwnicy jako pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego, z powodu naruszania jej interesu prawnego lub uprawnienia (art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych)?”

Biuletyn Nr 2/09 z dnia 12 marca 2009 r.
http://www.sn.pl/orzecznictwo/index.html

Witam wszystkich

Mam pytanie związane z przeniesieniem praw do lokalu spółdzielczego. Chcę przepisać mieszkanie spółdzielcze z matki na córke i jak mam to zrobi jakie wnioski trzeba złożyć w spółdzielini i czy jest to możliwe, aby przepisać mieszkanie spółdzielcze. Jakie posnosi się koszty i czy jest to traktowane jako darowizna.

Nie sprecyzowałeś o jakie prawo do lokalu spółdzielczego Ci chodzi.
Prawa te określone są w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (Dz.U. z 2001 Nr 4 poz. 27 z poźniejszymi zmianami).
W grę moze chodzić : spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (Art. od 9 do 16), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (Art. 17) lub prawo odrębnej własności lokalu (Art. od 18 do 28 ).
Najpierw jednak zapytaj o to w swojej spółdzielni mieszkaniowej.

Sygnatura: K 51/05
Termin: 19 VII, godz. 9.15
Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Wnioskodawca: Grupa posłów na Sejm RP
Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności:
1. art. 1111; art. 171 ust. 1 do 4; art. 173; art. 174 ; art. 175 i art.177 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2, art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;
2. art. 1111 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2, art. 32, art. 21 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;
3. art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 1714 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim wprowadza obowiązek jednorazowej spłaty przypadającego na lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku w rozumieniu art. 61 ust. 5, oraz w jakim obciąża członków spółdzielni spłatą przypadających na ich lokale zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w których znajdują się ich lokale w związku z przekształcaniem praw do lokali w prawa spółdzielcze własnościowe oraz w prawa odrębnej własności lokali.
Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie przewodniczyć będzie Marek Safjan, sędzią-sprawozdawcą będzie Janusz Niemcewicz

Przeczytajcie sobie stanowisko Krajowej Rady Spółdzielczej w tej sprawie. To że nowy statut nie został zarejestrowany nie oznacza że nadal mogą odbywać się ZPCz
http://www.sosplock.pl/ma..._KRS_dot.WZ.pdf

Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych z 15 grudnia 2000:
Art.8 z indeksem 3.
1. Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli, jednakże, jeżeli statut tak stanowi, w przypadku gdy liczba członków spółdzielni mieszkaniowej przekroczy 500, walne zgromadzenie może być podzielone na części.
Art. 54 ust 2.
Do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów pozostają w mocy. Jednakże w razie sprzeczności między nimi a przepisami niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.

Przeczytajcie sobie stanowisko Krajowej Rady Spółdzielczej w tej sprawie. To że nowy statut nie został zarejestrowany nie oznacza że nadal mogą odbywać się ZPCz
http://www.sosplock.pl/ma..._KRS_dot.WZ.pdf

Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych z 15 grudnia 2000:
Art.8 z indeksem 3.
1. Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli, jednakże, jeżeli statut tak stanowi, w przypadku gdy liczba członków spółdzielni mieszkaniowej przekroczy 500, walne zgromadzenie może być podzielone na części.
Art. 54 ust 2.
Do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów pozostają w mocy. Jednakże w razie sprzeczności między nimi a przepisami niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.


Nie zauważyłeś, że ustawa, na którą się powołujesz jest z roku 2000, a ja dałem ustawę o o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z roku 2007.

Wykidajło: nie mam zielonego pojęcia, ale ponoć nie tylko Chemik tak ma.

A czy spółdzielnia ma BIP, bo tak na szybko znalazłem:

Rozstrzygnięcie czy na spółdzielniach mieszkaniowych ciąży obowiązek udostępniania informacji publicznej i wynikająca z powyższego konieczność utworzenia własnych stron Biuletynu Informacji Publicznej wymaga zatem określenia czy zadania wykonywane przez te spółdzielnie mają charakter zadań publicznych oraz ewentualnie również czy spółdzielnie posiadaj ą możliwość dysponowania majątkiem publicznym. Jak wynika z art. l ust. l ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, póz. 27 z późn. zm.), podstawowym celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków spółdzielni oraz ich rodzin. Ponadto z art. 10 ust. 2 powyższej ustawy pośrednio wynika możliwość uzyskiwania przez spółdzielnie pomocy ze środków publicznych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu.

Dodatkowo w przedmiotowej sprawie na uwagę zasługuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2002 r. (sygn. akt SAB 113/02), w którym Sąd stwierdził, że: "ustawa o dostępie do informacji publicznej ma zastosowanie również do spółdzielni mieszkaniowych. Należą one bowiem do grupy podmiotów reprezentujących inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, o których mowa w art. 4 ust. l pkt 5 tej ustawy".


Źródło: http://www.ebip24.pl/index.php?id=675

Mówisz i masz
Strona spółdzielni się zaktualizowała (z datą wstecz) ale pojawiła się informacja o realizacji etapu 2 i podpisywaniu umów oraz o mieszkaniach lokatorskich.
A ja szukałem na stronie Statutu SM Grodzka – ma ktoś może?
BO: zgodnie z
USTAWĄ z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 27) Rozdział 1 Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej Art. 8.
1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.
2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.
3. Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.


| A czy nie zastosowałaś też drugiego skrótu (że jakkolwiek płaci sie dwa
| razy, ale po połowie)? ;)

Ku memu żalowi, nie... Płaciłam dwukrotnie pełną stawkę... Znegocjowaną
symbolicznie.


Czyli nie łapałaś się na żaden z punktów:?

http://irbis.home.pl/centrum/taksa_not.htm

§ 6. Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
1) umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu;
2) umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu
umowy zobowiązującej;
3) umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa;
4) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej
zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez
skarb państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na
podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości
bonifikaty od ceny;
5) umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
6) umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu
mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu
przeniesienia jego własności na członka);
7) umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie
ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z
2003 r. nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. nr 19, poz. 177 i nr 63, poz. 591);
8) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia
własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu
umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o
spółdzielniach mieszkaniowych;
9) umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z
prawem do gruntu przez spółdzielnię mieszkaniową;
10) umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub
przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz
spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o
spółdzielniach mieszkaniowych;
11) ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1;
12) przebieg licytacji lub przetargu;
13) przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej
- maksymalna stawka wynosi połowę stawki przewidzianej w § 3.


USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.  o spółdzielniach mieszkaniowych rozróżnia:

        1. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
        2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

i

Art. 4.1. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do
lokali, są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni
oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat
zgodnie z postanowieniami statutu.

2. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani
uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w
zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z
postanowieniami statutu. Od członka będącego właścicielem lokalu,
niezależnie od jego obowiązków w zakresie pokrywania kosztów zarządu
nieruchomością wspólną, spółdzielnia może żądać wpłat na fundusz remontowy,
o którym mowa w art. 6 ust. 3

tak wiec wlascicielem mieszkania "wlasnosciowego" nie jest spoldzielnia
tylko wlasciciel i on zobowiazany jest do ponoszenia kosztow zwiazanych z
utrzymaniem jego lokalu, w przeciwienstwie do lokatorow spoldzielni- patrz
wyżej.

beny76

Ale pan namieszal.

Jakby byl "wlascicielem", to by nie mial "prawa wlasnosciowego", lecz
prawo
wlasnosci.

Wlascicielem tak "spoldzieczego" jak i "wlascosciowego" mieszkania jest
spoldzielnia.

Boguslaw
USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.  o spółdzielniach mieszkaniowych rozróżnia:

        1. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
        2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

i

Art. 4.1. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do
lokali, są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni
oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat
zgodnie z postanowieniami statutu.

2. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani
uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w
zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z
postanowieniami statutu. Od członka będącego właścicielem lokalu,
niezależnie od jego obowiązków w zakresie pokrywania kosztów zarządu
nieruchomością wspólną, spółdzielnia może żądać wpłat na fundusz remontowy,
o którym mowa w art. 6 ust. 3

tak wiec wlascicielem mieszkania "wlasnosciowego" nie jest spoldzielnia
tylko wlasciciel i on zobowiazany jest do ponoszenia kosztow zwiazanych z
utrzymaniem jego lokalu, w przeciwienstwie do lokatorow spoldzielni- patrz
wyżej.


Mozesz tak sądzić, ale dlaczego uznajesz, że spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu = własność? I to jeszcze z powyższego przepisu.

KG


Szanowny Panie ALEKSANDRZE, Drogi ADMINIE !

Serdecznie dziękuje za zwrócenie mojej uwagi na jakże interesujący fakt, iż Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgorzelcu, w końcu zaszczycił DZIENNIK i raczył wyjaśnić, na czym polega problem odpłatności za windy! Nie wiem, czy wypowiedź i podane dane są autoryzowane, a także, kto jest autorem tekstu. Domyślam się, że wywiad przeprowadzono z panem Prezesem telefonicznie. Jeśli chodzi o mnie, jest mi to obojętne. - Jednakże poważnie traktując czytelników, byłoby dobrze, aby w przyszłości - autor / ka / Z. Ś, podpisywał / a / się z imienia i nazwiska, ponieważ to nie jest partyzantka - taka, jaką ja tutaj uprawiam, nie koniecznie oczekując, że pan Prezes, zechce łaskawie się do tego odnieść !?

Proszę mi zatem wybaczyć, że i ja się nie odniosę bezpośrednio do wypowiedzi pana Prezesa, a jedynie nawiążę - do zamieszczonych na stronie informacji, ponieważ to, co ten pan mówi, a wyczynia – najczęściej, są to całkowicie różne rzeczy ? / można było poczytać w gablocie na klatce schodowej, czy jednej z lokalnych gazet, daruje sobie reklamę, - i inne niuanse /

Prośba do autora tekstu - o przeprowadzenie kolejnej rozmowy z panem Prezesem, oto pytania :

* Jeśli, „takie naliczanie stawki jest zgodne z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. ( Dz.U. nr 4 poz. 27 z dnia 23 stycznia 2001r.) z późniejszymi zmianami”, to w jaki sposób rozliczano opłaty za windy dotychczas, tj. – do 2009 roku, oraz – jeśli prawo, już w 2000 roku, zezwalało na inny sposób rozliczania opłat za widy / jak rozumie, bardziej sprawiedliwych /, to dlaczego opłaty te wprowadzono dopiero od 2009 roku ?

* Jeśli cytowane, jw. PRAWO – zezwalało na rozliczanie ciepła ze źródła wytwarzania, tj. - poszczególnych budynków, przyłączonych do konkretnej kotłowni – to dlaczego Prezes przez okres dwóch lat / na okrągło przez 12 miesięcy / oszukiwał spółdzielców ze Zgorzelca, wliczając do ich rachunków - ciepło z Pieńska, które było najdroższym ciepłem w Polsce ?

* Dlaczego p. Prezes nie zrobił tego w stosunku do spółdzielców z Jerzmanek, naliczając ogrzewanie po faktycznie ponoszonych kosztach, gdzie ciepło w przeliczeniu na 1 m2, w Pieńsku wynosiło - 6,27 zł, w Jerzmankach - 4,54 zł, a w Zgorzelcu - 1,98 zł !?

Bardzo mała uwaga ! – W przypadku Pieńska, określenie - „faktyczne koszty”, należy traktowmć z przymrużeniem oka. Co prawda sprawą kotłowni w Pieńsku, zajmowała się prokuratura, ale jak wiadomo, Temida ma opaskę na oczach. Wyszło gorzej, niż z przymrużeniem oka ?

Ciekaw jestem, jaką bajkę teraz wymyśli nam p. Prezes ?

Piszesz bzdury,protokoł nie jest uchwałą.

Członek spółdzielni ma prawo zaskarżyć każda uchwałę ZPCZ do sądu ,nie może zaskarzyc protokołu komisji skrutacyjnej.

Zapoznaj się z Materiałami na ZPCZ z 2004 roku tam była przygotowana uchwała o wyborze Rady Nadzorczej tylko jej nie głosowano (przez co nie można jej było zaskarżyc).

Przed Sądem okręgowym Zarząd zeznał ,że uchwały nie było....

Zapytaj prezesa czy może spokojnie spać i dlaczego na zebraniu nie patrzy członkom spółdzielni prosto w oczy?

Jeśli przy poprzednich wyborach RN była podjęta uchwała to Zarząd kłamał przed Sądem okręgowym(a za to jest odpowiedzialność karna)

Tak ma wyglądać uchwała a jej integralna częścią jest protokoł komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr ......
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
Mieszkaniowej „Wilga 2000
z dnia 14 marca 2008r.
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 45 § 1 i 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. „Prawo spółdzielcze”
oraz art. 8³ ustęp 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach
mieszkaniowych uchwala się co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000
na podstawie dokonanego tajnego głosowania powołuje do Rady Nadzorczej
na trzyletnią kadencję następujące osoby:
1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
4. ...............................................................
5. ...............................................................
6. ...............................................................
7. ...............................................................
2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest protokół Komisji Skrutacyjnej o
przeprowadzonych wyborach.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz N.W.Z.
Przewodniczący N.W.Z.


§ 3. Maksymalna stawka wynosi od wartości:
1) do 3 000 z∏ — 100 zł;
2) powyżej 3 000 zł do 10 000 zł — 100 zł+ 3 % od
nadwyżki powyżej 3 000 zł;
3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł — 310 zł + 2 % od
nadwyżki powyżej 10 000 zł;
4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł — 710 zł + 1 % od
nadwyżki powyżej 30 000 zł;
5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł — 1 010 zł +
0,5 % od nadwyżki powyżej 60 000 z;
6) powyżej 1 000 000 zł — 5 710 zł + 0,25 % od nadwy
żki ponad 1 000 000 z∏, nie więcej jednak niż sześciokrotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w poprzednim roku (...)

§ 5. Za sporządzenie aktu notarialnego stosuje się
maksymalną stawkę przewidzianą w § 3, z zastrzeżeniem
§ 6 i 7.

§ 6. Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
(....)
5) umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
6) umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka), 7) umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591), (...)

— maksymalna stawka wynosi połowę stawki przewidzianej
w § 3.

§ 12. 1. Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu
z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna
stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.


Jak sobie przypominam, to wypisy były nieduże, liczyły po 3 strony.

To jest ustawa, na którą powołuje się mój notariusz, dane raczej aktualne, bo darowizna miała miejsce 10 października 2006.

Sygnatura: P 16/08
Termin: 17 XII, godz. 10.00
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Wnioskodawca: Sąd rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIX Wydział Grodzki

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytanie prawne w sprawie zgodności:
a) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie w jakim zobowiązuje spółdzielnię do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez członka spółdzielni wyłącznie spłat, o których mowa w jego art. 1-3 oraz czy art. 1714 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie w jakim zobowiązuje spółdzielnię do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez członka spółdzielni wyłącznie spłat, o których mowa w jego pkt 1-2, z art. 64 w związku z art. 21 Konstytucji RP oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;
b) art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, art. 1714 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych ustaw z art. 2 Konstytucji RP;
c) art. 272 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych ustaw, jako normy sankcjonujące naruszenie nakazu zawartego w art. 12 ust. 1 i art. 1714 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych ustaw z art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 21 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Bohdan Zdziennicki, sędzią-sprawozdawcą będzie Sędzia TK Ewa Łętowska.

Sprawa mieszkań, o jakich pisze Martekk, od lat wymaga załatwienia. Niestety, ale chyba znowu nie ma woli, by sprawę skutecznie załatwić. Senat poprzedniej kadencji grzebał coś w ustawie na ten temat, niestety, teraz trzeba zaczynać znowu od początku. Moim zdaniem jedyne wyjście to szukać jak najwięcej osób w podobnej sytuacji i wywierać bardzo silny nacisk na ustawodawców. Nękać również stale rzecznika praw obywatelskich. Przede wszystkim powinny czynić to osoby najbardziej sprawą zainteresowane i ich najbliżsi, tacy jak Martekk, bo przecież to oni najwięcej na tym skorzystają. Na innych nie m co się oglądać!

Martekk, a jakim cudem spółdzielnia sprzedała ten budynek - czy była na to uchwala walnego zgromadzenia lub zebrania przedstawicieli? Jeśli nie, to sprzedaż nastapiła z rażącym naruszeniem prawa? Czy wiedzieliście ewentualnie o walnym zgromadzeniu lub ZP i podejmowaniu uchwały o sprzedaży nieruchomości? Bo jeśli odbyło się to tak, jak podejrzewam, sprawę należy kierować jak najszybciej do prokuratury!

Nawiązuje w pewien sposób do tego informacja w dzisiejszej Rzeczpospolitej:

Samorządy powinny przejąć lokale zakładowe
ret 03-02-2008, ostatnia aktualizacja 03-02-2008 22:54
Gminy powinny mieć możliwość odkupienia od osób prywatnych za preferencyjne kredyty mieszkań zakładowych sprzedanych z lokatorami za symboliczną złotówkę.

Tak uważa rzecznik praw obywatelskich. Do tej pory, jego zdaniem, nie uregulowano sytuacji prawnej najemców byłych mieszkań zakładowych sprywatyzowanych przed 7 lutego 2001 r. Było to przed datą wejścia w życie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o zasadach sprzedaży mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (DzU z 2001 r. nr 4, poz. 24 ze zm.). Nie objęła ona wspomnianych lokatorów. Chodzi głównie o mieszkania, które razem z lokatorami sprzedano osobom prywatnym, przede wszystkim na Śląsku.

W tej sprawie do rzecznika wpływają skargi od „sprzedanych” najemców. Skarżą się, że właściciele utrudniają im dostęp do mieszkań i wręcz wymuszają wyprowadzkę.

Zdaniem rzecznika dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby powstała regulacja prawna umożliwiająca gminom zaciąganie preferencyjnych kredytów w celu odkupienia lokali zakładowych od obecnych właścicieli.

Poprzedni rząd pracował nad projektem przepisów w tej sprawie. Zgodnie z nim gminy mogłyby uzyskiwać preferencyjne kredyty na ten cel z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Rzecznik pyta Ministerstwo Infrastruktury, czy zamierza kontynuować te prace.

Źródło : Rzeczpospolita

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie należy wyjść od analizy struktury własnościowej lokali w Państwa budynku.

Kto jest właścicielem lokali w tym budynku?

Jeżeli występują tam tylko spółdzielcze praw do lokali (tzw. własnościowe i spółdzielcze) to ich właścicielem jest spółdzielnia (osoba prawna) a Państwo użytkujący te lokale jesteście tylko lokatorami.
Jest to forma własności kolektywnej.

Natomiast, jeżeli ustanowiona została odrębna własność chociaż jednego lokalu, to zaistniała nieruchomość wspólna, którą czasowo zarządza spółdzielnia mieszkaniowa (sprawuje zarząd powierzony)

Jednak najistotniejsze jest to, czy właściciele wyodrębnionych lokali nadal są członkami spółdzielni, czy też zrezygnowali z członkostwa ?

Na stronie Ministra Infrastruktury opublikowano taką interpretację:

Pytanie 14:

Jak należy rozumieć przepis art. 4 ust. ust. 41 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który dotyczy ewidencji funduszu remontowego? Czy przepis ten zobowiązuje spółdzielnię jedynie do ewidencjonowania wpływów i wydatków funduszu remontowego odrębnie dla każdej nieruchomości bez konieczności rozliczania przychodów i kosztów w ramach tych nieruchomości?

Odpowiedź:

Treść art. 4 ust. 41 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873), pozostaje w ścisłym związku z nowym brzmieniem art. 6 ust. 3 ww. ustawy stanowiącym, że spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Z treści powołanego wyżej przepisu wynika zatem, że spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek utworzyć fundusz remontowy. Należałoby więc zgodzić się ze stwierdzeniem, że art. 4 ust. 41 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie stanowi podstawy do odrębnego dla każdej nieruchomości, rozliczania wpływów i wydatków funduszu remontowego, a tym samym do ograniczania swobody dysponowania środkami funduszu wyłącznie do wysokości środków zaewidencjonowanych na funduszu remontowym, odnoszących się do danej nieruchomości.

http://www.mi.gov.pl/2-482436711d4f1-1392-p_1.htm

Kieruję prośbę do Leszka Mazurkiewicza. jesli byłoby dostepny wyrok lub lepiej wraz uzasanieniem w sprawie rozliczania na poszczególne nieruchomości kosztów remontowych byłbym wdzieczny na namiary sygnatury sprawy. Jestem na etapie ( w sądzie) domagania się takiego rozliczenia. Taki wyrok zapewne stanowiłby kontrargumentację dla spółdzielni ( przez słowo spółdzielnia mowa o decydentach czyli Zarząd i RN)
Jak należy rozumieć przepis art. 4 ust. ust. 41 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który dotyczy ewidencji funduszu remontowego? Czy przepis ten zobowiązuje spółdzielnię jedynie do ewidencjonowania wpływów i wydatków funduszu remontowego odrębnie dla każdej nieruchomości bez konieczności rozliczania przychodów i kosztów w ramach tych nieruchomości?

Odpowiedź:

Treść art. 4 ust. 41 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873), pozostaje w ścisłym związku z nowym brzmieniem art. 6 ust. 3 ww. ustawy stanowiącym, że spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Z treści powołanego wyżej przepisu wynika zatem, że spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek utworzyć fundusz remontowy. Należałoby więc zgodzić się ze stwierdzeniem, że art. 4 ust. 41 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie stanowi podstawy do odrębnego dla każdej nieruchomości, rozliczania wpływów i wydatków funduszu remontowego, a tym samym do ograniczania swobody dysponowania środkami funduszu wyłącznie do wysokości środków zaewidencjonowanych na funduszu remontowym, odnoszących się do danej nieruchomości.

źródło: http://www.mi.gov.pl/2-482436711d4f1-1392-p_1.htm
wg powyższej opinii ewidencja tak, ale już dysponowanie i rozliczanie środków niekoniecznie

Kieruję prośbę do Leszka Mazurkiewicza. jesli byłoby dostepny wyrok lub lepiej wraz uzasanieniem w sprawie rozliczania na poszczególne nieruchomości kosztów remontowych byłbym wdzieczny na namiary sygnatury sprawy. Jestem na etapie ( w sądzie) domagania się takiego rozliczenia. Taki wyrok zapewne stanowiłby kontrargumentację dla spółdzielni ( przez słowo spółdzielnia mowa o decydentach czyli Zarząd i RN)
Jak należy rozumieć przepis art. 4 ust. ust. 41 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który dotyczy ewidencji funduszu remontowego? Czy przepis ten zobowiązuje spółdzielnię jedynie do ewidencjonowania wpływów i wydatków funduszu remontowego odrębnie dla każdej nieruchomości bez konieczności rozliczania przychodów i kosztów w ramach tych nieruchomości?

Odpowiedź:

Treść art. 4 ust. 41 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873), pozostaje w ścisłym związku z nowym brzmieniem art. 6 ust. 3 ww. ustawy stanowiącym, że spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Z treści powołanego wyżej przepisu wynika zatem, że spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek utworzyć fundusz remontowy. Należałoby więc zgodzić się ze stwierdzeniem, że art. 4 ust. 41 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie stanowi podstawy do odrębnego dla każdej nieruchomości, rozliczania wpływów i wydatków funduszu remontowego, a tym samym do ograniczania swobody dysponowania środkami funduszu wyłącznie do wysokości środków zaewidencjonowanych na funduszu remontowym, odnoszących się do danej nieruchomości.

źródło: http://www.mi.gov.pl/2-482436711d4f1-1392-p_1.htm
wg powyższej opinii ewidencja tak, ale już dysponowanie i rozliczanie środków niekoniecznie

Wyrok SO KoszalinVII Wydział Odwoławczy sygn. VII Ca 11/09 z 17.II.2009r. [kowal1102@o2.pl]

W dniu 9 lipca 2008 r. otrzymałem postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach na moje zażalenie postanowienia Sądu Okręgowego, który zmniejszył opłatę od apelacji z 5000zł na 250zł.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
„Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.
Argumentacja skarżącego wprawdzie zmierzała do zwolnienia powoda w całości od kosztów, ale w istocie powołując się na art. 49(1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) skarżący usiłował wykazać, że nie ma obowiązku uiszczenia opłaty w ogóle. Uzasadnienie postanowienia Sądu Okręgowego istotnie dotknięte było uchybieniem, ponieważ nie odnosiło się do kwestii zastosowania w/w przepisu. Zważyć jednak należy, że art. 49(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wyraźnie stanowi, iż zwolnienie od opłaty dotyczy jedynie pozwu. Nie odnosi się zatem do apelacji, która podlega opłacie z ogólną regułą z art. 3 ust. 2 pkt. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych”.

Dalej Sąd Apelacyjny pisze o sytuacji majątkowej powoda, podzielając ustalenia i argumentację Sądu I instancji w ocenie sytuacji rodzinnej i majątkowej wnioskodawcy, która była podstawą ustalenia opłaty od apelacji w kwocie 250 zł. 10 lipca dokonałem żądanej wpłaty i czekam na zawiadomienie w mojej sprawie.

Zachęcam do przeczytania bardzo obiecującego wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 marca 2008 r., który w bardzo ciekawym uzasadnieniu podtrzymał wyrok z 31 maja 2007 r. Sądu Okręgowego w Gdańsku uchylającego uchwałę Zarządu SM „Janowo” w Rumi z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali. http://www.wlasnoscikapital.pl/2008nowe/WyrApelJanowoRumia.pdf

………………………………………. Koszalin dnia ………………………
/ nazwisko oraz imię/
………………………………………
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………..
/ adres oraz telefon kontaktowy/ Komenda Miejska Policji
ul. Słowackiego 11
75-005 Koszalin
tel.(094)3429900

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU WYKROCZENIA

Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przez ………………………………-członka zarządu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”mieszczącej się przy ul. Fałata 13 w Koszalinie wykroczenia z art. 272 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( t.j. DzU z 2003 roku, nr 119, poz.1116 ze zm.), poprzez dopuszczenie do tego, że spółdzielnia nie zawarła ze mną umowy o przeniesienie własności lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku oraz obowiązywania znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu ……………………………… złożyłem(am) w Spółdzielni KSM „Przylesie” w Koszalinie ul. Fałata 13 tel. (094)3429900 wniosek o przekształcenie przysługującego mi spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu położonego w Koszalinie ul…………………
…………………………………………………….w prawo odrębnej własności lokalu.
Spółdzielnia Mieszkaniowa poprzez zaniechanie działania dopuściła do tego, że umowa nie została zawarta w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a ponadto do chwili obecnej nie otrzymałem żadnej informacji pisemnej z zarządu spółdzielni na mój wniosek.
Uważam, iż jest to świadome, celowe działanie na moją szkodę jednego z właścicieli tej spółdzielni przez zarząd reprezentowany przez Pana ……………………….. który jest pracownikiem najemnym w w/w spółdzielni.
Tym samym, doszło do popełnienia wykroczenia z art. 272 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Wykonano 2 egz.
------------------------

egz. nr 1 - adresat ---------------------------------------------
egz. Nr 2-a/a / czytelny podpis i data /

W dniu 18 lipca powołując się na art.12 ustawy z dnia 15.12.2000 roku, złożyłem podanie o przekształcenie przysługującego mi spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności od lokalu. Dnia 26 października dostałem odpowiedź informującą, że nieruchomość nie ma do końca uregulowanego stanu prawnego gruntu tzn. z 11 bram nieruchomości 2 mają nie mają uregulowanych gruntów. W tej sytuacji na mocy art. 7 pkt.2 ustawy z dnia 14.06.2007r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych(Dz.U. z 2007r Nr 125, poz. 873) przysługuje mi prawo przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania na spółdzielcze własnościowe prawo według takich samych zasad jak przy przekształceniu na odrębną własność.
Po otrzymaniu tych informacji napisałem wniosek do spółdzielni, że w związku z otrzymanym pismem zgadzam się na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo.
Dnia 28 grudnia otrzymałem odpowiedź na mój wniosek. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje mnie , że z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wykreślono art.17 ust.3, dający zarządowi Spółdzielni prawo zawierania umów o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W związku z tym należy stosować zapisy art. 245 k.c., który stanowi, że do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności.

[color=darkred]Interesują mnie koszty notarialne związane z umową wykupu mieszkania. Czy koszty notarialne przy przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania na spółdzielcze własnościowe prawo obowiązywały będą jak przy wykupie mieszkania ze spółdzielni „za złotówkę”, czy wysokość opłat będzie np. jak przy kupnie mieszkania własnościowego od innej osoby?[/color]

Blisko milion lokatorów w całej Polsce będzie mogło przekształcić mieszkanie spółdzielcze we własnościowe, płacąc za nie cenę nominalną. Podpowiadamy jak to zrobić.

Oznacza to, że wartość mieszkania będzie wyliczana na podstawie wpłaconego wkładu mieszkaniowego i kwoty za którą wybudowano mieszkanie. W niektórych przypadkach będzie to nawet kilka złotych!

Wykup mieszkania na nowych zasadach będzie możliwy od 1 sierpnia. Odpowiedni wniosek należy złożyć w zarządzie spółdzielni. Zarząd ma trzy miesiące na uporanie się z formalnościami. Następnie spółdzielca powinien wpłacić wyliczoną kwotę na konto spółdzielni i uregulować ewentualne zaległości czynszowe. Zarząd spółdzielni przygotuje wtedy uchwałę i pozostanie już tylko podpisanie aktu notarialnego.
Treść wniosku o wykup mieszkania:

"Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. Z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z poźn. zm.) wnoszę o zawarcie ze mną umowy przeniesienia na moją rzecz właśności lokalu mieszkalnego (dokładny adres: miasto, ulica, nr domu i mieszkania), do którego to lokalu przysługuje mi własnościowe (lub lokatorskie) spółdzielcze prawo wraz z udziałem we współwłasności (lub współużytkowaniu wieczystym) gruntu".

Opóźnienia w wykupie

Zarządy spółdzielni twierdzą, że dotrzymanie 3-miesięcznego terminu nie zawsze będzie możliwe. Przede wszystkim wiele spółdzielni nie posiada uchwał zawierających wykaz lokali przeznaczonych do przekształcenia, A jest to podstawa do ich wykupu. Istnieją także inne problemy natury proceduralnej. Brakuje często zaświadczeń prezydenta miasta o samodzielności lokali czy też wypisów z rejestru gruntów. Bez tych drugich notariusze nie chcą przenosić własności.

Kary dla władz spółdzielni

W przypadku przekroczenia trzymiesięcznego terminu karani będą prezesi i członkowie zarządu spółdzielni. Grozi im za to grzywna do 5 tys. zł lub nawet areszt. Z wnioskiem o karę grzywny może wystąpić każdy spółdzielca.

Wszyscy, którzy zechcą skorzystać z jej dobrodziejstw i uzyskać na własność mieszkanie spółdzielcze będą musieli spłacić jedynie:

- przypadającą na nas część kredytów wraz z odsetkami i innych zobowiązań spółdzielni zaciągniętych w celu sfinansowania kosztów budowy,

- nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na ich lokal, jeżeli spółdzielnia korzystała z pomocy finansowej państwa budując blok,

- zaległe opłaty czynszowe (jeżeli takie są).

Większość spółdzielni mieszkaniowych spłaciła już jednak kredyty zaciągnięte w latach 70. lub 80. na budowę mieszkań. I lokatorzy takich spółdzielni rzeczywiście nie będą musieli nic spółdzielni płacić pod warunkiem, że nie będą mieć długów z tytułu comiesięcznych opłat za czynsz. Osoby te według nowych zasad będą mogły wykupić mieszkanie spółdzielcze na własność jedynie za nominalną kwotę umorzenia części kredytu lub dotacji odprowadzonej do budżetu. W praktyce jest to od kilku do kilkuset złotych. Będą musieli także zapłacić 234 zł notariuszowi (1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę) i 200 zł za wpis do księgi wieczystej.

Ci, którzy dokonali przekształcenia prawa własności mieszkania i zapłacili za to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, nie kryją oburzenia, że obecnie ich sąsiedzi, zamiast płacić kilkanaście tysięcy złotych, mogą otrzymać prawo własności do lokalu za symboliczną złotówkę.

Źródło informacji: INTERIA

Szkoda ze nie dotyczy to mieszkań komunalnych

Teraz musze tylko cos wykombinować, jakie argumenty i podstawy wysunąć żeby przekonać prezesa.
Może macie jakieś propozycje??[/quote]

Ok, jako że to mój pierwszy post, chciałbym wszystkich serdecznie przywitać i z góry przeprosić za długość mojej wypowiedzi.
Po kilku latach, wielu zarwanych nocach dzięki CB i nabrania "mocy urzędowej", zdecydowałem się postawić antenę na dach. Napisałem sobie do spółdzielni podanie, załączyłem schematy montażu anteny i bezproblemowo dostałem pozwolenie (aż w szoku byłem).
Ale do rzeczy. Należy rozróżnić dwa akty prawne jakim są ustawy i rozporządzenia (akty prawa powszechnie obowiązującego) oraz wszelkiej maści "statuty" i "zarządzenia" Prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych (akty prawa miejscowego). Jako że akty prawa powszechnie obowiązującego są aktami wyższymi nad prawem miejscowym, zatem w każdym przypadku moc prawną mają akty prawa powszechnego. Wobec tego, jeżeli w statucie bądź zarządzeniu jest napisane że czegoś tam nie można (np. stawiać anteny na dach), natomiast w ustawie lub rozporządzeniu, że jednak można, to znaczy się że spółdzielnia ma niezgodny statut z prawem powszechnie obowiązującym.
Jak wspomniałem, napisałem podanie i powołałem się na obecnie obowiązujące przepisy prawa. Czy ich to postraszyło, czy dało do myślenia, tego nie wiem, ale pisząc odwołanie powołaj się na poniższe przepisy prawa. Pamiętaj jednak, że powołanie się na same przepisy to mało - uzasadnij je.
Dodatkowo napisz, że wydana wcześniej decyzja jest niezgodna z obowiązującym prawem.

OK, teraz przepisy:

Art. 268 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zgodnie z brzmieniem którego, użytkownik może zakładać w pomieszczeniach nowe urządzenia w takich granicach jak najemca.
Art. 684 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zgodnie z brzmieniem którego, najemca może założyć w najętym lokalu oświetlenie elektryczne, gaz, telefon, radio i inne podobne urządzenia, chyba że sposób ich założenia sprzeciwia się obowiązującym przepisom albo zagraża bezpieczeństwu nieruchomości. Jeżeli do założenia urządzeń potrzebne jest współdziałanie wynajmującego, najemca może domagać się tego współdziałania za zwrotem wynikłych stąd kosztów.
Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 roku Nr 119 poz. 1116 z późn. zm), zgodnie z którym, członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
Art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 roku Nr 80 poz. 903 z późn. zm.), zgodnie z którym:
ust. 1. W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.
ust. 2. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

To tyle, pozdrawiam i życzę powodzenia w walce

Jak wiesz, część lokatorów (jeszcze nie wszyscy) uzyskała prawo własności po przekształceniu spółdzielczego prawa do lokalu. Dla takich lokali stosuje się przepisy Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. a nie jak napisałeś Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.
Mówiąc inaczej ustawa o spółdzielniach ma pierwszeństwo przed wskazaną przez ciebie ustawą. Czy można to zmienić? Pewnie tak:
Art. 24 u.s.m.
1. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i 32 ustawy o własności lokali.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie narusza przysługujących członkom spółdzielni spółdzielczych praw do lokali.

Pozostaje jeszcze sprawa części wspólnych stanowiących współwłasność spółdzielni i nowych właścicieli, którą z mocy prawa zarządza spółdzielni – czytaj L&L.
Stowarzyszenie pisało już kiedyś o tym na forum:
Art. 27 u.s.m
1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26. Przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio.

3. Przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 241 oraz art. 26.
4. Uchwałę, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali, podejmuje rada nadzorcza spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.
5. Z żądaniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali, występuje zarząd spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości.

Art. 271
Przepisy art. 18-27 stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

Arturze, sprawa jest bardziej złożona. Jeżeli ta dyskusja ma się ograniczyć do nas dwóch to lepiej spotkać się na piwku i pogadać.

Pozdrawiam
Michał

A jednak mniej... No cóż, człowiek całe życie uczy się czytać ze zrozumieniem...

W paragrafie 6 Ustawy o maksymalnych stawkach norarialnych po punkcie 13. dodaje się:

„14) umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),
15) umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
16) umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość, albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217),
17) umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm. 2)) ;"

a pierwotnie ten paragraf brzmiał:

"§ 6. Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
1) umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem
lub z zastrzeżeniem terminu,
2) umowę przenoszącą własność lub użytkowanie
wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
3) umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa,
4) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości
gruntowej zabudowanej jednorodzinnym
budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez
Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego
lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających
nabywcom tych lokali lub nieruchomości
bonifikaty od ceny,
5) umowę zbycia spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu,
6) umowę zbycia własnościowego spółdzielczego
prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego
prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego
w spółdzielni mieszkaniowej (prawa
do lokalu mieszkalnego w domu budowanym
przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia
jego własności na członka),
7) umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu, odrębnej własności
lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz
z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591),
8. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu
lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego
z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu
umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych,
9) umowę przeniesienia własności lokalu lub domu
jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spół-
dzielnię mieszkaniową,
10) umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie
wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania
wieczystego działki budowlanej na rzecz
spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
11) ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1
pkt 1,
12) przebieg licytacji lub przetargu,
13) przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie
polskiej lub obcej
— maksymalna stawka wynosi połowę stawki przewidzianejw § 3."

Czyli obliczoną według "tabelki" opłatę notarialną należy jeszcze podzielić na pół. Mam nadzieję, że tym razem się nie mylę. I przepraszam za zamieszanie

Gminy będą mogły kupić mieszkania zakładowe

Renata Krupa-Dąbrowska 09-06-2008, ostatnia aktualizacja 09-06-2008 08:00

Prywatni właściciele, którzy kupili przed laty całe osiedla za marne grosze, podnoszą teraz czynsze i lokatorom grożą eksmisje. Problem chce rozwiązać Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo pracuje nad przepisami, które mają pomóc mieszkańcom setek osiedli. W latach 90. ubiegłego wieku prywatyzowane i upadające przedsiębiorstwa państwowe sprzedawały je razem z lokatorami osobom prywatnym i prawnym. Robiły to po bardzo niskich cenach i nie proponowały najemcom ich wykupu. Huta Zabrze sprzedała w ten sposób 1700 mieszkań, w tym zabytkowe osiedla (metr kwadratowy kosztował od 50 do 120 zł). Podobnie pozbywały się lokali Pafawag z Wrocławia, dawna Huta im. Lenina w Krakowie, Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ściennych Fazos w Tarnowskich Górach.

Kredyty dla samorządu

– Chcemy zachęcić gminy do wykupu tych budynków – wyjaśnił Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury. Pomoże im w tym państwo, dopłacając do kredytu. Ale nic za darmo. Lokatorzy musieliby brać udział w spłacaniu rat kredytowych. Gdyby zaś chcieli wykupić lokal, musieliby spłacić kredyt w całości.

Kredytów mają udzielać banki komercyjne, które podpiszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a dopłaty będą pochodzić z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Wysokość wsparcia nie jest jeszcze znana.

Zabrze jest pierwszym miastem, które samo chce rozwiązać problem. – W najbliższym czasie spółka komunalna Towarzystwo Budownictwa Społecznego odkupi od jednego z prywatnych właścicieli 970 lokali – mówi Krzysztof Lewandowski, jego wiceprezydent. Środki mają pochodzić z emisji obligacji TBS. Miasto udzieli poręczenia, a przez kolejne dziesięć lat będzie dokapitalizowywać TBS.

Miasto planuje następnie przeprowadzić rewitalizację osiedla. Ma ono wartość historyczną i stanie się wizytówką Zabrza.

Z takiego obrotu sprawy cieszy się Elżbieta Adach, przewodnicząca Komitetu Obrony Wszystkich Mieszkań Huty Zabrze. – Wciąż jednak wiele mieszkań – dodaje – pozostaje w rękach prywatnych.

Nie mają tyle szczęścia mieszkańcy dawnego osiedla zakładów Fazos z Tarnowskich Gór. – Zwracaliśmy się do miasta, żeby wykupiło nasze domy. Niestety nie ma środków – mówi Irena Rolek z tego osiedla.

Przedsiębiorstwa mogły sprzedawać osiedla za grosze, bo pozwalały im obowiązujące wówczas przepisy (niektóre branże miały swoje uregulowania). Była wprawdzie ustawa (od 1994 r.,), na podstawie której firmy państwowe mogły za darmo przekazać bloki mieszkalne spółdzielniom mieszkaniowym lub gminom, ale nie wszystkie z niej korzystały.

Kres dzikiej prywatyzacji

Kres temu procederowi położyła dopiero ustawa z 15 grudnia 2000 r. o sprzedaży mieszkań przedsiębiorstw i spółek państwowych. Zakazała ona sprzedaży lokali, jeżeli przedsiębiorstwa lub spółki państwowe nie zaproponowały wcześniej ich zakupu mieszkańcom. Nie dotyczy ona jednak mieszkań już sprzedanych.

Prób pomocy lokatorom sprzedanych domów było już kilka. Większość kończyła się fiaskiem. Są wprawdzie przepisy, na podstawie których najemcy mogą korzystać z prawa pierwokupu zajmowanych mieszkań, ale dopiero gdy stwierdzi to w wyroku sąd. Z tej możliwości starało się skorzystać wielu lokatorów, ale nic z tego nie wyszło. Wśród nich było 100 mieszkańców osiedla z Tarnowskich Gór. Po dwóch latach batalii sądowych zrezygnowali.

Kamila Dołowska, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

To dobry pomysł. Gdyby takie lokale przejęły gminy, lokatorzy zyskaliby status najemców lokali komunalnych, a tym samym odzyskaliby zwykłe, ludzkie poczucie bezpieczeństwa. Do rzecznika stale trafiają skargi od lokatorów, których właściciele na różne sposoby starają się zmusić do wyprowadzenia się, a to poprzez podwyżki czynszów, a to odcinając wodę, rozbierając schody. Winę za całą tę sytuację ponosi ustawodawca, który pozwolił na dziką prywatyzację w latach 90. ubiegłego wieku. Już wówczas rzecznik alarmował, że trzeba zmienić przepisy, by zagwarantować lokatorom prawo pierwszeństwa w nabyciu lokali, które często sami budowali. W końcu ustawodawca to zrobił, ale zdecydowanie za późno i doszło już do sprzedaży wielu osiedli. Jedyne, co rzecznik może zrobić, to przypominać rządowi i parlamentowi o problemie i zwracać się o zmianę przepisów. Robimy to nieustająco ponad 15 lat.

Źródło : Rzeczpospolita

http://www.rp.pl/artykul/145772.html

Ostatni dzwonek na wykup lokalu służbowego

Renata Krupa-Dąbrowska 18-06-2008, ostatnia aktualizacja 18-06-2008 08:00

Tylko do końca roku najemcy mieszkań służbowych mogą składać wnioski o tani ich wykup na podstawie ustawy o sprzedaży mieszkań zakładowych

O terminie na złożenie wniosku powinni pamiętać lokatorzy mieszkań Skarbu Państwa, ale nie wszystkich. Chodzi o te, które znajdują się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Należą do nich przede wszystkim: Straż Graniczna, straż pożarna, Służba Więzienna, policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zarządy dróg, szkół podstawowych i średnich, zakłady budżetowe, placówki zdrowia. Jednostki te dysponują tysiącami lokali, ale nikt jeszcze nie policzył, ile ich jest tak naprawdę. Przykładowo: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji posiada 1183 tego typu mieszkań w 27 wielorodzinnych budynkach (dane nie obejmują lokali, którymi dysponują służby podległe ministerstwu). Do tej pory MSWiA sprzedało 357 lokali.

Z kolei miasto Kraków (jako reprezentant Skarbu Państwa) ma pięć nieruchomości. Obecnie są one w trwałym zarządzie: ABW, policji oraz aresztu śledczego.

Dlaczego się opłaca

Mieszkania służbowe sprzedaje się na podstawie różnych przepisów branżowych, a jeśli ich nie ma – na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. W wielu wypadkach te regulacje przewidują znacznie mniej korzystne zasady wykupu aniżeli ustawa z 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych osób prawnych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (DzU z 2001, nr 4, poz. 24 ze zm.). Przewiduje ona wysokie bonifikaty w cenie mieszkania, a mianowicie 6 proc. za każdy rok pracy u zbywcy (lub jego poprzednika prawnego) i 3 proc. za każdy rok najmu tego mieszkania. Łączny upust w cenie nie może przekroczyć 95 proc. Co ważne, jeżeli mieszkanie kupuje emeryt, rencista, wdowa (wdowiec) po nim (po niej) cena sprzedaży zawsze wynosi 5 proc. jego wartości. Jest więc, o co się bić.

Kto może to zrobić

Wniosek może złożyć osoba zajmująca mieszkanie Skarbu Państwa, które jest w trwałym zarządzie wymienionych jednostek, oraz zaliczona przez ustawę do grona uprawnionych (patrz ramka). Pod warunkiem jednak, że zrobi to do końca 2008 r. (art. 10 ustawy).

– Wniosek składa się do jednostki, która dysponuje lokalem, czyli jeżeli jest miejska komenda policji, to do niej powinien on wpłynąć – mówi Janusz Bubak, kierownik referatu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Krakowie. Ta rozpatruje go i albo wyraża zgodę na sprzedaż, albo odmawia. Jeżeli zdecyduje się zbyć lokal, występuje do reprezentanta Skarbu Państwa (najczęściej w tym wypadku będzie to starosta), żeby podjął decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości lub jej części, której dotyczy wniosek. – Zwykle – dodaje Bubak – taka decyzja to czysta formalność. Najważniejsze więc jest uzyskanie zgody jednostki, która ma nieruchomość w zarządzie (np. szpitala, zarządu dróg, policji).

Jakie są zasady

Ustawa daje bowiem tylko prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu. Oznacza to, że jeżeli dana jednostka zdecyduje się sprzedać lokal, to musi w pierwszej kolejności zaproponować jego nabycie osobie uprawnionej, która złożyła wniosek o wykup lokalu. Gdyby tego nie zrobiła i zbyła lokal komuś innemu, to taka sprzedaż będzie nieważna z mocy przepisów ustawy z 2000 r.

Jeżeli więc np. policja czy szpital odmówi sprzedaży lokalu, to osoba, która złożyła wniosek, nie może się od tej decyzji odwołać. Tak mogą natomiast zrobić np. spółdzielcy. Im przepisy dają bowiem nie prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu, ale roszczenie. Kiedy spółdzielnia nie realizuje wniosku o wykup lokalu, mogą wystąpić do sądu. Wyrok sądowy może zaś zastąpić oświadczenie woli spółdzielni. Tym samym można ją przymusić do sprzedaży.

Kto może wykupić mieszkanie

Przepisy do grona osób uprawnionych do wykupu lokalu zaliczają (art. 2 pkt 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r.):

- najemcę, który ma zawartą umowę najmu na czas nieoznaczony albo też decyzję administracyjną o przydziale,

- stale zamieszkujących z najemcą aż do jego śmierci małżonków, rodzeństwo, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, przysposabiających albo przysposobionych,

- inne osoby pozostające ze zmarłym najemcą (w chwili jego śmierci) we wspólnym gospodarstwie domowym,

- pracownika podmiotu sprzedającego (albo jego poprzednika prawnego), z którym zbywca przed 12 listopada 1994 r. zawarł umowę na czas oznaczony związaną ze stosunkiem pracy.

Źródło : Rzeczpospolita

http://www.rp.pl/artykul/150043.html

Kilka cytatów zUstawy w poruszanych tematach
USTAWA
z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych
(tekst jednolity)

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 61. 1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale.
64. (18) Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.

Rozdział 11(34)
Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej
Art. 81. 1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.
2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.
Art. 83. 1. Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli, jednakże, jeżeli statut tak stanowi, w przypadku gdy liczba członków spółdzielni mieszkaniowej przekroczy 500, walne zgromadzenie może być podzielone na części. Rada nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części walnego zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części walnego zgromadzenia.
3. Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.
3. Nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje rady nadzorczej.
4. Kadencja rady nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata.
7. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie.
8. Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
9. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu.

Witam

Kolega ajan napisał
Znalezienie odpowiedzi na pytanie, kto ma zająć się organizacją wymiany instalacji elektrycznych w mieszkaniach, jest dla mnie bardzo istotne. Gdyby okazało się, że nie należy to do obowiązków właścicieli, zarządców i administratorów wielorodzinnych budynków mieszkalnych, cała moja działalność w tej sprawie nie miała by obecnie większego sensu.

Wymianą instalacji w mieszkaniach moim zdaniem powinien się zająć właściciel mieszkania.
Ustawowy obowiązek tworzenia zarządów do administrowania wielorodzinnymi budynkami
mieszkaniowymi wynika z konieczności zapewnienia właściwego administrowania częścią
wspólną, którą taki budynek posiada. Zarządy nie maja prawa samodzielnie naruszać
konstytucyjnego prawa własności poszczególnych lokali mieszkalnych. Inaczej wygląda
sytuacja w SM gdzie właścicielem jest SM, a lokator dysponuje spółdzielczym prawem
do lokalu. Tutaj jak pisali już koledzy decyduje statut spółdzielni i umowa najmu.

Proponuje koledze dokładne zapoznanie się Kodeksem Cywilnym od Art. 659 do Art. 692.
oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. nr 119 poz. 1116)

Np. w KC pisze

Art. 681.
Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności:
drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej
strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych,
zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.


a w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
Art. 4. 1. 9) Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
4.2. 10) Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Od członka będącego właścicielem lokalu, niezależnie od jego obowiązków w zakresie pokrywania kosztów zarządu nieruchomością wspólną, spółdzielnia może żądać wpłat na fundusz remontowy, o którym mowa w art. 6 ust. 3.
4.4. 11) Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz w innych kosztach zarządu tymi nieruchomościami na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

Wtedy kolega zorientuje się, że zarząd nie ma prawa nakazywać wymiany instalacji w mieszkaniu
jeśli nie posiada ekspertyzy jednoznacznie wnioskującej konieczność takiej wymiany.
Kto za takie ekspertyzy ma zapłacić.
Nawet negatywna ekspertyza jest dla lokatora niekorzystna ponieważ zawsze można wykazywać,
że fatalny stan instalacji wynika z braku wykonywania bieżących drobnych napraw.
Ponadto i tak koszt wymiany instalacji w mieszkaniu w całości musi pokryć lokator plus
dodatkowy koszt części wspólnej wyliczony proporcjonalnie do powierzchni mieszkania.

Tu kolega musi sam sobie odpowiedzieć na pytania:
Skąd zarząd spółdzielni ma wziąć środki na wspomniane ekspertyzy ?
Czy aby na pewno wskażą one konieczność wymiany instalacji ?

Każdy rzeczoznawca przy ocenie instalacji odwoła się do PBUE, a nie do aktualnych
przepisów. A tym samym nie zakwestionuje układu TN-C i przewodów Al w instalacji.

Jak kolega widzi nawet przy dobrej woli zarządcy będzie trudno pozyskać stosowną
ekspertyzę oraz zmusić lokatora do pokrycia kosztów.

Jedyny moim zdaniem słuszny kierunek wskazał kolega Czesław.

Szukam szukam i znalazłem następną ciekawostkę:
‼Co warto wiedzieć, zanim podpiszemy umowę z spółdzielnią mieszkaniową?
W zależności od wysokości środków, które chcemy przeznaczyć na ten cel, możemy się zdecydować na zakup mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej lub od dewelopera. Dokonując wyboru właściwego podmiotu, nie tylko należy ocenić jego renomę na rynku nieruchomości oraz ofertę skierowaną do potencjalnych nabywców, lecz również nie wolno zapomnieć o dokładnym zapoznaniu się z postanowieniami umowy, którą będziemy zobowiązani podpisać. Należy też sprawdzić tytuł prawny spółdzielni lub dewelopera do nieruchomości, na której ma zostać wybudowane nasze nowe mieszkanie. Przed zakupem mieszkania warto także zapoznać się z księgą wieczystą prowadzoną dla danej nieruchomości przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca jej położenia(I co wy na TO). Dostęp do księgi wieczystej jest bezpłatny i jest ona jawna. Decydując się na budowę mieszkania ze spółdzielnią, należy pamiętać, że zazwyczaj treść umowy nie podlega negocjacjom, gdyż spółdzielnie posługują się gotowymi i z góry ustalonymi wzorcami umów. Zwykle inaczej wygląda to u deweloperów, gdzie zasady zakupu mieszkania regulowane są w umowie, której postanowienia mogą być indywidualnie dostosowane do potrzeb kupującego. Trzeba pamiętać, iż budowa mieszkania ze spółdzielnią podlega innym zasadom niż zakup mieszkania u dewelopera.
Czym się więc różni kupno lokum od spółdzielni i dewelopera?
Zasadniczą i najistotniejszą kwestią, która odróżnia zakup mieszkania w spółdzielni i od dewelopera, jest fakt, że kupując lokum w spółdzielni, nie zapłacimy za nie ceny ustalonej na początku inwestycji, tak jak ma to miejsce w przypadku umów z deweloperem. Wówczas bowiem końcowa cena zostanie ustalona dopiero po zakończeniu inwestycji i ostatecznym rozliczeniu jej kosztów.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 roku, jeżeli przy końcowym rozliczeniu inwestycji okaże się, że początkowy kosztorys zakładał mniejsze wydatki na budowę, czyli jeśli na przykład w trakcie budowy wzrosły ceny materiałów budowlanych lub koszty robocizny, to różnicę powstałą między początkowym a ostatecznym kosztorysem sporządzonym po zakończeniu inwestycji będą musieli pokryć proporcjonalnie członkowie spółdzielni. Należy jednak pamiętać, iż spółdzielnie mieszkaniowe nie są przedsiębiorcami, którzy zarabiają na podejmowanych przez siebie inwestycjach, więc koszty budowy obejmują tylko takie wydatki, które spółdzielnia rzeczywiście ponosi. W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera jego cena – teoretycznie – jest stała i nie wzrasta, nawet jeśli będą wyższe koszty budowy. Ponadto, decydując się na nabycie lokalu w spółdzielni, musimy najpierw zostać przyjęci w poczet jej członków. Następnym krokiem jest zawarcie ze spółdzielnią umowy o budowę mieszkania i wniesienie wkładu budowlanego, którego wysokość jest ustalana według zasad określonych w statucie i w umowie o budowę mieszkania zawartej ze spółdzielnią, proporcjonalnie do udziału przypadającego na dane lokum w całkowitym koszcie inwestycji. Spółdzielnia ustanawia odrębną własność mieszkania na rzecz członka spółdzielni, z którym podpisała umowę o budowę mieszkania, najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli wymagane jest pozwolenie na użytkowanie – najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia uzyskania takiego pozwolenia.”

Sygn. akt K 64/07

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 lipca 2009 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Janusz Niemcewicz - przewodniczący
Zbigniew Cieślak - II sprawozdawca
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki - I sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 15 lipca 2009 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

1) art. 4 ust. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, ze zm.) z art. 32 ust. 2 Konstytucji,

2) art. 4 ust. 8 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 32 ust. 2 oraz art. 64 Konstytucji,

3) art. 81 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 49 i art. 51 Konstytucji,

4) art. 82 ust. 3 i 4 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 58 Konstytucji,

5) art. 83 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 32 Konstytucji,

6) art. 11 ust. 11 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 32 Konstytucji,

7) art. 26 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 58 oraz art. 75 Konstytucji,

art. 35 ust. 21 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 32 Konstytucji,

9) art. 48 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 64 Konstytucji,

10) art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873) z art. 2 Konstytucji,

11) art. 10 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 10 z art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 58 Konstytucji,

12) art. 12 ustawy powołanej w punkcie 10 z art. 2 Konstytucji,

13) art. 93a ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, ze zm.) z art. 32 ust. 1, art. 78 oraz art. 146 ust. 4 Konstytucji,

o r z e k a:

1. Art. 4 ust. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165, poz. 1180, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235, poz. 1617 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545) nie jest niezgodny z art. 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 4 ust. 8 zdanie drugie ustawy powołanej w punkcie 1, w zakresie w jakim dotyczy opłat niezależnych od spółdzielni mieszkaniowej, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji.

3. Art. 81 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 rozumiany w ten sposób, że dotyczy udostępniania wskazanych w nim dokumentów wyłącznie członkom spółdzielni mieszkaniowej, jest zgodny z art. 51 ust. 1, 3 i 5 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 49 i art. 51 ust. 2 i 4 Konstytucji.

4. Art. 82 ust. 3 i 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

5. Art. 11 ust. 11 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji.

6. Art. 26 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 58 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 75 Konstytucji.

7. Art. 35 ust. 21 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 32 Konstytucji.

8. Art. 48 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji.

9. Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873 oraz z 2008 r. Nr 235, poz. 1617) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

10. Art. 10 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 9 jest niezgodny z art. 2 oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

11. Art. 93a ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 163, poz. 1014 oraz z 2009 r. Nr 77, poz. 649) nie jest niezgodny z art. 78 i art. 146 ust. 4 Konstytucji.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Janusz Niemcewicz
Maria Gintowt-Jankowicz
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
(votum separatum w zakresie postanowienia co do art. 83 ust. 1 ustawy z 15.12.2000 r.)
Marek Mazurkiewicz
(votum separatum do pkt 11 wyroku)
Andrzej Rzepliński
Mirosław Wyrzykowski
Bohdan Zdziennicki
(zdanie odrębne do pkt 4, do pkt 11, do części postanowienia o umorzeniu dotyczącego art. 83 ust. 1 u.s.m.)

Dz.U.03.119.1116
2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 art. 212
2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.04.63.591 ogólne
2005.04.28 zm. przen. Dz.U.02.240.2058 art. 1
zm.wyn.z Dz.U.05.72.643 ogólne
2005.07.22 zm. Dz.U.05.122.1024 art. 1
2006.03.02 zm. Dz.U.05.167.1398 art. 145
2006.04.29 zm.wyn.z Dz.U.05.72.643 ogólne
2006.09.15 zm.wyn.z Dz.U.06.165.1180 ogólne
2006.12.31 zm.wyn.z Dz.U.05.260.2184 ogólne
USTAWA
z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych

Rozdział 1 ze zn. 1
Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej
Art. 8 ze zn. 1. 1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.
2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.
3. Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.
----------------------------------------- Powyższe to oczywiście formalista. Nasz "gervee" zrobi z nią co Mu sie żywnie podoba. W moim przekonaniu ma nawet prawo domagac się ukarania Osób odpowiedzialnych za nieudostępnienie a zatem trzeba cosik dodać--------------------------
Rozdział 3 ze zn. 1
Przepisy karne
Art. 27 ze zn. 2. Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, prokurentem, syndykiem albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie zawiera umowy o przeniesienie własności lokalu, o której mowa w art. 12 ust. 1, art. 1714 ust. 1, art. 1715, art. 39, art. 48 lub art. 481 podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 27 ze zn. 3. Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia:
1) nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art. 81,
2) nie rozlicza kosztów budowy lokalu w terminach, o których mowa w art. 10 ust. 3 albo art. 18 ust. 4
– podlega karze grzywny
Art. 27 ze zn. 4. W sprawach o czyny, o których mowa w art. 272 i 273, orzekanie następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.”;-----------------------------------
---------------------------------- Proszę być jednak "na walerianie" podczas wizyty w spóldzielni w sprawie ww. dokumentów. Sprawy oczywiste z punktu widzenia prawa są w polskich spóldzielniach, NIEKIEDY?, traktowane dość specyficznie. Znaczy to, z dużą dozą "poczucia humoru". Można tam również spotkać Osoby które ww. ustawy (nawet we fragmentach) nigdy nie miały okazji widzieć na oczy, a może "ochoty" bo to różne kwestie. Samo stwierdzenie "MA PRAWO ZAPOZANĆ SIĘ" jest tyleż subtelne co kąśliwe. Dlatego, wybacz "gervee", polecam nie tylko powyżej przywołane przepisy ale też ową "walerianę".

Tutaj znajdziemy rozwinięcie i uzupełnienie naszego wątku.

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20050627&id=po01.txt

Pozdrawiam

Kompromis do Trybunału?

Przyjęty w nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przepis ustanawia 50-procentową bonifikatę przy uwłaszczeniu mieszkań spółdzielczych. Jest on niekorzystny dla członków tych spółdzielni, które przyznały wyższą, 80-90-procentową bonifikatę. W związku z tym spółdzielcy z Bydgoszczy zwrócili się do prezydenta RP, aby skierował nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego.
Zarząd spółdzielni mieszkaniowej "Zjednoczeni" z Bydgoszczy zwrócił się do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, by nie podpisywał nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 3 czerwca br. i aby skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej. Chodzi o podejrzenie niezgodności z ustawą zasadniczą artykułu 1 ust. 6 i 7 tej ustawy. Zobowiązuje on zarządy, aby przy zbywaniu mieszkań w ramach przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własnościowe lub odrębną własność przyznawały nabywcom bonifikatę w sztywnej wysokości 50 proc.
- W naszej spółdzielni uchwaliliśmy, że bonifikaty przy uwłaszczeniu wynoszą 80, a nawet 90 proc. Przy 50-procentowej bonifikacie nikogo nie będzie stać na wykup mieszkania. Ten przepis zamyka spółdzielniom drogę do samodzielnego decydowania w swoich sprawach - powiedział nam Stanisław Grodzicki, jeden z organizatorów ruchu uwłaszczeniowego w Bydgoszczy, obecnie prezes rady nadzorczej SM "Zjednoczeni" i tymczasowy zastępca prezesa spółdzielni.
"Pozwalamy sobie przypomnieć - pisze Zarząd w liście do prezydenta - że 29 maja 2001 r. Trybunał Konstytucyjny w analogicznej sprawie wydał wyrok (sygn. K5/01, OTK ZU nr 4/2001 poz. 87), w którym orzekł, że zaskarżony art. 46 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych jest niezgodny z art. 32 Konstytucji RP". Trybunał uznał wówczas za konstytucyjnie niedopuszczalne narzucenie przez ustawodawcę spółdzielniom obowiązku zbywania lokali mieszkalnych za ustaloną w ustawie kwotę (chodziło wówczas o uwłaszczenie lokatorów za 3 proc. wartości rynkowej mieszkań). TK nie podważył wówczas samej wysokości ulgi, lecz to, że ustawodawca dokonał ingerencji w materię, która do niego nie należy.
Korzystny dla spółdzielców zapis w ustawie zaskarżyła wówczas do TK Krajowa Rada Spółdzielcza, reprezentująca spółdzielczą "nomenklaturę", doprowadzając do jego uchylenia. Przy obecnej bonifikacie problem jest identyczny - 50-procentowa bonifikata naliczana jest od różnicy między wartością rynkową mieszkania a wkładem mieszkaniowym. Tym razem jednak jest ona niekorzystna dla spółdzielców, którzy w wielu spółdzielniach uzyskują korzystniejsze warunki uwłaszczenia. Podczas debaty w Senacie nad nowelizacją przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej powiedział, że 50-procentowa bonifikata to efekt kompromisu. Chodzi o kompromis między lobby spółdzielców a spółdzielczą "nomenklaturą".
- Zwróciliśmy się do innych zarządów spółdzielni w Bydgoszczy, by poparły nasz wniosek do prezydenta. Niektóre z nich obiecały to zrobić. Chcemy także zorganizować spółdzielców, by na własną rękę wysyłali do prezydenta listy o skierowanie tej ustawy do Trybunału - poinformował Grodzicki.
Inicjatorom skierowania ustawy do TK chodzi wyłącznie o przepis o bonifikacie, nie chcą całkowitego storpedowania ustawy, ponieważ większość jej zapisów jest korzystna dla spółdzielców. Mają nadzieję, że - jeśli z wnioskiem o kontrolę prewencyjną wystąpi głowa państwa - na orzeczenie nie będzie trzeba czekać miesiącami. Ustawa o TK nie przewiduje żadnych granic czasowych na wydanie orzeczenia (z wyjątkiem sytuacji, gdy wniosek dotyczy ustawy budżetowej). Trybunał trzyma się jednolitej linii orzeczniczej i często powołuje się na swoje wcześniejsze orzeczenia. W przypadku, gdy uzna przepis za niekonstytucyjny, prezydent może podpisać ustawę z wyłączeniem tego przepisu, o ile oczywiście ustawa w takim kształcie ma sens.
Przypomnijmy, że 5 maja, gdy ważyły się losy obecnej nowelizacji po orzeczeniu TK, wpłynął do laski marszałkowskiej kolejny projekt autorstwa senatora Adama Bieli (LPR), który przewiduje uwłaszczenie spółdzielców po kosztach, bez odwoływania się do ceny rynkowej mieszkania.
Małgorzata Goss

Mieszkam w Stargardzie Szcz.Wydaję mi się,że prawo spółdzielcze powinno działać tak samo w różnych miejscach? U nas Ci,którzy chcą przekształcić mieszkanie lokatorskie w odrębną własność (na podstawie zmian od01.08.2007) muszą oprócz 1.spłaty nominalnej wartości umorzonego kredytu-zgoda 2.spłaty ewentulnych zadłużeń eksploatacyjnych-zgoda. DOKONAĆ spłaty kosztów docieplenia budynku lub wyrazić zgodę na wpisanie tej kwoty na hipotekę powstającej nieruchomości,często jest to kilka tys. zł. Zastanawiam sięwięc czy spółdzielnia może żądać odemnie zgody na obciążenie ksiegi wieczystej taką hipoteką? Nie pozostawiając mi prawa wyboru gdyż jest to warunkiem wymaganaym przez spół. jeżeli chcę dokonać przeksz.prawa własności mieszkania! Dla chcących mi pomóc, załaczam kopie dokumentów "spreparowanych" przez spół.

1.treść umowy:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Stargardzie Szczecińskirn 73-100 Stargard Szczec. Osiedle Zachód A7
tel. 091- 834 34 84 do 89 fax091-57341 11 e-maI:
CZ/ /2007
Dotyczy: przekształcenia lokatorskiego prawa w oclręDną własnosc.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie Szczecińskim, w oparciu _n złnżniie żadanie wydzielenia na własność nosiadaneo lokatorskie2o prawa do
a
podstawie przepisu zawartego w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami), uwzględniającego zmiany dokonane ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 873) informuje, że warunkiem do wydzielenia na własność lokalu jest spłata wszelkich zadłużeń ciążących na lokalu.
Przekształcenie prawa lokatorskiego na własność nastąpi w formie zawarcia umowy notarialnej — po spełnieniu określonych warunków wobec Spółdzielni:
1. dokonanie spłaty nominalnej wartości, umorzonego kredytu zacinjęe nrzez Spółdzielnię, a przypadającego na dany lokal mieszkalny, wynoszącej
2. spłaty zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych za lokal (tzw. czynszu), którego zadłużenie według stanu naJl 1.08.2007 r. wynosi O zł.
3. dokonaniu spłaty kwoty zł lub złożenia oświadczenia (na załączonym druku) o wpisaniu jej na hipotekę powstającej nieruchomości - pozostającej do spłaty części kosztów ocieplenia budynku, sfinansowanej ze środków zgromadzonych, na podstawie uchwał Zebrania Przedstawicieli Członków, przez spółdzielców, zamieszkałych w innych nieruchomościach. Stan zadłużenia poszczególnych lokali z tytułu ocieplenia budynku, stanowił załącznik do uchwały Zarządu Spółdzielni, wydzielającej na odrębną własność lokale tej nieruchomości. Osoby, które dokonają spłaty w całości przed wydzieleniem na odrębną własność, nie będą obciążane opłatami na fundusz termomodemizacyjny. Natomiast osoby,które złożą oświadczenie o założeniu hipoteki na tą kwotę, będą spłacały tą kwotę na zasadach obowiązujących w Spółdzielni, zgodnie z uchwałami Z.P.Cz. lub
W.Z.Cz.
4. złożenie wypełnionego kwestionariusza, zawierającego dane osobowe niezbędne do przygotowania treści aktu notarialnego,
Na spełnienie powyższych warunków Spółdzielnia oczekuje w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.
Nie zastosowanie się do powyższego terminu spowoduje, że dany lokal nie zdąży z zawarciem umowy notarialnej w ustalonym dniu dla danej nieruchomości (budynku) i dla wyznaczenia kolejnego terminu, trzeba będzie gromadzić aktualne dokumenty umożliwiające zawarcie umowy notarialnej i założenie księgi wieczystej.
Zawarcie umowy notarialnej wiąże się również z opłatami, które pobiera notariusz — za:
• czynności notariusza - spisanie treści aktu notarialnego (1/4 najniższego
wynagrodzenia) + koszt 5 sztuk wypisów aktu notarialnego,
• koszty sadowe za założenie lub wnis do kiei wir7yt”

2.Wymagane oświadczenie:

Oświadczenie
Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na isanie W akcie notarialnym. „dzielającym na odrębna własność lokal, do którego posiadam(y) sp6łdzielcze własnościowe prawo - hipoteki, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie Szczecińskim, Osiedle Zachód A-7 - w kwocie zł, z tytułu zwrotu kosztów ocieplenia budynku.
Jednocześnie oświadczam(y), że spłaty tego zadłużenia dokonywać bdJbdziemy na dolychczasoch zasadach, osząc w ramach opiat za użytkowanie mieszkania odpis na remonty z przeznaczeniem na termornodernizacj,. zgodnie z uchwałami podejmowanymi przez uprawnione organy Spółdzielni.

DZIEKUJE ZA ZAINTERESOWANIE.